Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Wat is een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN)?

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Regio Gent is opgericht ter ondersteuning van de interprofessionele samenwerking in de zorg voor chronisch zieken. Initieel richtte de werking van LMN's zich voornamelijk op de zorgtrajecten Diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie (CNI). Vandaag de dag mogen LMN's ook andere initiatieven rond chronische zorg opzetten. LMN Regio Gent probeert daarom minder pathologie-gericht te denken en wil algemeen de zorg voor chronisch zieken verbeteren. Hoe we dat concreet doen, is terug te vinden onder de rubriek 'wat doen we'.

Geschiedenis

De Huisartsenvereniging Gent vzw (HVG) en de huisartsenkring Merelbeke (HAKM) hebben er in 2010 voor gekozen Lokaal Multidisciplinair Netwerk 'Samen in Zorg' (of ook "LMN Gent-Merelbeke") op te richten. Later werd deze naam aangepast naar LMN Regio Gent. Formele werkgever van het personeel van LMN Regio Gent is Huisartsenvereniging Gent vzw. De LMN's waren van 2010 tot juni 2014 pilootprojecten van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) maar sinds juli 2014 vallen zij onder de bevoegdheid van Vlaanderen.  De specifieke materie rond de zorgtrajecten blijft wel federaal. Meer hierover kan u lezen in ons artikel 'Onder de vleugels van het Agentschap'. 

Werkingsgebied

Het LMN Regio Gent is enkel werkzaam in de gemeenten Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke. Concrete info hierover vindt u op de pagina die gewijd is aan het werkingsgebied. Op zoek naar een andere LMN in Oost-Vlaanderen? Neem dan een kijkje op www.lmnoostvlaanderen.be. Indien u op zoek bent naar een LMN buiten Oost-Vlaanderen, dan kan u gebruik maken van een overzichtstabel met contactgegevens van alle Lokale Multidisciplinaire Netwerken in Vlaanderen.