Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Interprofessionele vorming Omgeving Brugse Poort: een terugblik

Op 15 oktober ging er een interprofessionele vorming door voor alle eerstelijnszorgverleners werkzaam in de wijken Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Elisabethbegijnhof-Papegaai en Bloemekenswijk. Veertig lokale zorgverleners zijn er met elkaar in overleg gegaan.

Onder de noemer 'ken jij je collega-zorgverleners uit Omgeving Brugse Poort al?' werden alle eerstelijns zorgverleners werkzaam in bovengenoemde wijken opgeroepen om met elkaar kennis te maken. Deze interprofessionele vorming (IPV) was een initiatief van LMN Regio Gent in samenwerking met deel-SEL Gent. De vorming zelf werd uitgewerkt in samenwerking met lokale zorgverleners. Zij bepaalden de inhoud en het verloop van deze avond.

Geslaagde vorming?
De vorming ging van start met inleiding over 'ondersteunende maatregelen in de multidisciplinaire zorg'. Kaat Vanden Borre (thuiszorgcoördinator) gaf ons meer info over een MDO (multidisciplinair overleg), Michiel Van Lysebetten (LMN Regio Gent) had het dan weer over eHealth en Caroline Vranckx (IN-Gent vzw) vertelde ons iets meer over de tolk- en vertaaldienst in Gent.

De aanwezigen gingen ook in kleine multidisciplinaire groepjes in overleg met elkaar aan de hand van enkele casussen. Welke disciplines zijn er zinvol bij deze patiënt? Hoe organiseren we samen de zorg? En bovenal: hoe kunnen we hier nu doelgerichte zorg aanbieden? U kan de powerpoint van deze avond downloaden. Een verslag vindt u hier. Er was ook nog wat onduidelijkheid over de medische kaart. Meer info kan u op de website van OCMW Gent terugvinden.

Een volledige evaluatie kan u hier terugvinden. Zegt een beeld voor u meer dan woorden? Dit waren onze aanwezigen:

aanwezigen ipv obp

Alle foto's van de vorming kan u trouwens hier terugvinden!

Wil u ook kennismaken met lokale collega's?
Wil u ook een interprofessionele vorming organiseren in uw buurt waarbij u kan kennismaken met uw lokale collega's? Op deze pagina staan onze andere geplande vormingen. Staat uw regio er niet bij? Contacteer het LMN en wij bekijken wat er mogelijk is.