Reorganisatie eerstelijnszorg (eerstelijnszones)

De eerste lijn is in verandering: er wordt volop werk gemaakt van de reorganisatie van de zorg in Vlaanderen. Die reorganisatie is vooral nodig om tegemoet te komen aan de toename van het aantal chronisch zieken met complexe zorgnoden. In zijn beleidsnota kiest minister Vandeurzen voor een eerstelijnszorg waar de patiënt centraal staat en vooral integraal benaderd wordt. De minister wil ook dat zorgverleners veel meer interprofessioneel samenwerken om een team te vormen rond de patiënt. Hij kiest eveneens voor een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn.

Algemene informatie over deze reorganisatie is terug te vinden op de website van het Agentschap zorg en gezondheid

Als onderdeel van deze reorganisatie komt er nu de uitdaging om te werken binnen eerstelijnszones: territoriaal afgebakende gebieden waarin de zorgaanbieders in de praktijk zullen samenwerken en worden aangestuurd door een zorgraad.

Het LMN Regio Gent werkt mee aan de vorming van twee eerstelijnszones (ELZ):

Onderaan de homepage van die eerstelijnszonewebsites, kan je je abonneren op hun nieuwsbrief. Zo blijf je steeds op de hoogte van het reilen en zeilen van de betreffende eerstelijnszone. Een aanrader!

Op zoek naar contactgegevens van andere eerstelijnszones? Ga naar www.eerstelijnszone.be.