Nieuwsoverzicht

"De zorgtrajecten voor diabetespatiënten en patiënten met chronisch nierfalen kennen sinds de start in 2009 een sterke groei", meldt de Artsenkrant. Het zorgtraject diabetes heeft met meer dan 80.000 contracten de beoogde doelpopulatie bereikt.

65-plussers woonachtig in de eerstelijnszone Scheldekracht kunnen vanaf 1 augustus bij de eerstelijnspsycholoog terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp.

Doelgerichte zorg is een hot topic, dat moeten we jullie waarschijnlijk niet meer vertellen. Steeds meer hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers gaan aan de slag met dit thema en dat is alleen maar toe te juichen! Om verbinding te leggen tussen al deze initiatieven werd het Lerend Netwerk Doelgerichte Zorg opgericht.

Een goede informatie-uitwisseling over medicatie na een ziekenhuisopname is cruciaal maar op dit moment is er nog geen vlotte digitale uitwisseling tussen ziekenhuis en huisapotheker. Het project 'De groene enveloppe' probeert via de patiënt het medicatieschema tot bij de huisapotheker te krijgen. 

“Beste patiënt, voor jouw gezondheid zou het echt goed zijn als je meer gaat bewegen.” Een eenvoudige boodschap die artsen in theorie dagelijks kunnen uitspreken. Heeft zo’n aansporing zin bij inactieve patiënten? Niet als garantie op gedragsverandering, wel als eerste duwtje in de rug. Om beweging duurzaam te verankeren in ons gedrag, biedt Bewegen Op Verwijzing goede kansen. Dat illustreert een review van de Zweedse variant.