Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Kringwerking binnen de eerstelijn

Het LMN focust, in samenwerking met het SEL, op kringwerking per discipline. Een goedwerkende kring voor een discipline heeft vele voordelen.

  • Betere samenwerking creëren (iets doen aan de concurrentie in de regio)
  • Vertegenwoordiging van het beroep (transparante verdediging van het beroep bij derden zoals de lokale besturen).
  • Zorgen voor kwaliteitsvolle opleiding (via lokale permanente vorming kan de kwaliteit van het beroep verbeteren)
  • Opstellen van deontologische regels (lokale afspraken maken)
  • ...
Hoewel de hoofddoelstelling van het LMN, het bevorderen van interprofessionele samenwerking is, kiezen we er toch voor om specifieke aandacht te verlenen aan disciplines waar een kringwerking ontbreekt of onvoldoende is uitgebouwd. We zien immers dat het hebben van goedwerkende lokale kringen, een bevorderende factor kan zijn om vlotte verbindingen te leggen tussen disciplines.
 
De ondersteuning vanuit SEL en LMN focust zich op het samenbrengen van enthousiaste personen ('trekkers'), waarna we samen met hen een pad uitstippelen om tot een gedragen kringwerking te komen. We bieden hen een houvast en reiken hen tools aan om tot een goedwerkende kring te komen (hoe maak je een beleidsplan op, hoe zorg je voor een goede communicatie naar je collega's,...). De ondersteuning is steeds beperkt in tijd en focust van bij aanvang op het autonoom kunnen functioneren van de kring op langere termijn. Sommige disciplines bewandelen een meer autonoom traject, waarbij het LMN niet intensief betrokken is. Ondersteuning beperkt zich dan bijvoorbeeld tot het helpen zoeken van een vergaderzaal.
 
Het LMN ondersteunt momenteel intensief de zelfstandige thuisverpleegkundigen werkzaam in Gent. Ook in het Gentse zijn er momenteel kringen voor psychologen in oprichting. Het LMN is hierbij niet actief betrokken, maar steunt uiteraard de oprichting van de kring in Gent (+ deelgemeenten) en die ten oosten van Gent (Melle, Merelbeke, Destelbergen, Lochristi, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Laarne)
 

Voor welke disciplines is er reeds een lokale kringwerking in de Gentse regio?

(Niet alle disciplines richtten hun kring op met hulp van het LMN!)

Ken jij nog een lokale kringwerking in Gent, Destelbergen, Melle of Merelbeke die hier nog niet vermeld staat? Geef ons een seintje via lmn@hvg.be. Bedankt!