Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent

De huisartsen, kinesisten, apothekers, psychologen, enz. Allemaal hebben ze zich in onze Gentse regio lokaal verenigd. Ze verdedigen lokaal hun beroep en maken samenwerkingsafspraken. En de zelfstandig verpleegkundigen? Die zijn niet echt verenigd via een lokale kringwerking… Dat is jammer! Daar willen LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent iets aan doen samen met enkele enthousiaste verpleegkundigen. We richten momenteel een kring op voor alle zelfstandige thuisverpleegkundigen werkzaam in Gent (+ deelgemeenten).

Traject dat reeds werd afgelegd:

Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen van de kring? Like dan zeker hun facebookpagina. Wil je mee trekker zijn in dit verhaal? Stuur dan een mailtje naar kringztg@gmail.com.

De rol van LMN en SEL

De ondersteuning vanuit SEL en LMN focust zich op het samenbrengen van enthousiaste personen ('trekkers'), waarna we samen met hen een pad uitstippelen om tot een gedragen kringwerking te komen. We bieden hen een houvast en reiken hen tools aan om tot een goedwerkende kring te komen (hoe maak je een beleidsplan op, hoe zorg je voor een goede communicatie naar je collega's,...). De ondersteuning is steeds beperkt in tijd en focust van bij aanvang op het autonoom kunnen functioneren van de kring op langere termijn.

Het initiatief wordt momenteel getrokken door een tiental zelfstandige thuisverpleegkundigen. Voor hen is het openstellen van de op te richten kring voor alle thuisverpleegkundigen, ook komend uit grotere praktijken of thuiszorgorganisaties geen evidente stap. Zij kiezen er daarom voor om in deze fase enkel een kring voor zelfstandigen op te richten. SEL en LMN respecteren deze beslissing, maar ijveren finaal voor één overkoepelend initiatief over zelfstandigen en organisaties heen. Het beroep van thuisverpleegkundige zal alleen zo een juiste plaats kunnen innemen tussen de andere disciplines in de eerste lijn.