Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie - Praat erover met uw arts!

<<PRINTVERSIE KLIK HIER (laatst aangepast juni '15)>>

Wat doen de nieren?

Onze nieren hebben drie belangrijke functies:

 • Ze filteren de afvalstoffen uit het bloed. Wanneer dat niet gebeurt, zouden we binnen enkele weken door ons eigen lichaam worden vergiftigd.
 • De nieren berekenen hoeveel vocht ons lichaam nodig heeft. Aan de hand daarvan produceren ze veel of weinig urine.
 • Ten slotte maken onze nieren een aantal noodzakelijke hormonen aan. Deze zijn o.a. belangrijk voor het controleren van de bloeddruk, de aanmaak van rode bloedcellen en de vorming van stevige botten.

Wanneer moeten uw nieren nagekeken worden?

Als u diabetes, een hoge bloeddruk, een hart-of bloedvataandoening of een familielid met ernstig nierlijden hebt, dan hebt u een verhoogd risico op nierlijden.

Van een nieraandoening merkt u weinig. De klachten treden pas op als de nieren al zeer slecht werken. Een routine-onderzoek is nuttig om schade aan de nieren te voorkomen. Als de nieren minder goed werken, moet dikwijls ook de dosis van bepaalde medicatie worden aangepast.

Hoe uw nieren gezond houden?

 • Algemene maatregelen zoals voldoende en regelmatig bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken zijn nodig om verdere schade te voorkomen.
 • Hou uw bloeddruk onder controle. Raadpleeg hiervoor uw huisarts.
 • Neem medicatie zoals uw arts heeft meegedeeld. Bespreek met uw arts welke medicatie u mag nemen bij pijn of koorts. Een groot aantal pijnstillers zijn te vermijden als uw nieren minder werken.
 • Meld aan uw apotheek dat uw nieren minder goed werken, ook bij medicatie zonder voorschrift kan dit belangrijk zijn.
 • Maak met uw arts afspraken over hoeveel onderzoeken (bloedtests, urineonderzoeken, andere onderzoeken) bij u afgenomen dienen te worden.
 • Bij nierfalen is dialyse uiteindelijk soms nodig, maar dat verschilt van patiënt tot patiënt. Vraag informatie aan uw huisarts!

Wat is chronische nierinsufficiëntie (CNI)?

Men spreekt van chronische nierinsufficiëntie wanneer de nieren gedurende minstens drie maanden (chronisch) onvoldoende (insufficiënt) werken.

Dit komt doordat nierfiltertjes beschadigd zijn. De gezonde nierfiltertjes gaan harder werken waardoor er in het begin geen problemen ontstaan. Omdat de gezonde nierfiltertjes harder moeten werken, slijten zij eerder en raken er steeds meer nierfiltertjes beschadigd.

Hierdoor zal de werking van de nieren, ook wel nierfunctie genoemd, steeds verder achteruit gaan. Beschadigde nierfiltertjes zijn niet meer te herstellen. Daarom proberen de huisarts en de specialist (internist/nefroloog) de achteruitgang van de nieren zoveel mogelijk te vertragen of stil te leggen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van medicijnen en/of dieet.

Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CNI)

WAT?

Een zorgtraject helpt u, uw huisarts en uw specialist om het verloop van uw ziekte en uw behandeling goed te kunnen opvolgen en om u financieel te ondersteunen bij de kosten die verbonden zijn hieraan.

Wanneer een zorgtraject wordt opgestart, wordt er een zorgtrajectcontract getekend (door uzelf, uw huisarts en uw specialist. Dit kunt u aanvragen bij uw huisarts. Van zodra het contract getekend en goedgekeurd is, en zo lang u de voorwaarden respecteert, kunt u genieten van een aantal mooie voordelen.

VOOR WIE?

Er zijn een paar voorwaarden waar u moet aan voldoen om met een zorgtraject te kunnen starten:

 • U bent meerderjarig;
 • U heeft CNI in een gevorderd stadium;
 • U bent niet in dialyse en hebt geen niertransplantatie ondergaan;
 • U heeft een globaal medisch dossier bij uw huisarts (of u bent bereid dit binnen het jaar te laten aanleggen door uw huisarts);
 • U heeft tenminste 2 contacten per jaar met uw huisarts (indien u dit niet doet wordt het zorgtraject stopgezet);
 • U gaat tenminste 1 keer per jaar langs bij uw specialist (internist/nefroloog) (indien u dit niet doet wordt het zorgtraject stopgezet, maak tijdig een afspraak!)

Bespreek met uw huisarts of specialist of u in aanmerking komt voor een zorgtraject.

VOORDELEN?

Een zorgtraject biedt u:

 • Een maximale terugbetaling van uw bezoeken aan de huisarts;
 • Een maximale terugbetaling van uw bezoeken aan de specialist (internist/nefroloog);
 • Een goede opvolging van uw ziekte. Dit zal ernstige gevolgen voorkomen;
 • U krijgt alle nodige informatie om uw ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, ...) door middel van een persoonlijk zorgplan.
 • Naargelang het stadium van ziekte heeft u recht op een jaarlijks aantal sessies bij de diëtist waarvoor u enkel remgeld moet betalen (In 2015 is dit 4,87 euro of 1,95 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming);
 • U hebt recht op een tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter.

Om van deze voordelen te kunnen genieten moet u steeds een voorschrift van uw huisarts hebben.

HOE AANVRAGEN?

U kunt een zorgtraject laten opstarten bij uw huisarts of bij de specialist. Zij zullen u hierover aanspreken indien zij merken dat u baat kunt hebben bij een zorgtraject. Maar, u mag er zelf altijd vrijblijvend met hen over praten.

De eerste stap is het invullen en ondertekenen van een zorgtrajectcontract door u, uw huisarts en de internist/nefroloog. Dit doet u tijdens een bezoek aan de huisarts en de internist/nefroloog. Uw huisarts en specialist hebben de nodige documenten hiervoor, u hoeft deze niet zelf te zoeken.

Wanneer uw zorgtrajectcontract ondertekend is, zal uw huisarts deze opsturen naar de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds (of u kunt met uw huisarts afspreken dat u de papieren zelf binnen brengt bij uw ziekenfonds).

Vragen?

U kunt met uw vragen steeds terecht bij uw huisarts.

Met praktische (geen medische!) vragen omtrent het zorgtraject kunt u contact opnemen met Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Regio Gent.

Laatst aangepast op 15/06/15