Vorming: Hulpverleningsplicht versus geheimhoudingsplicht

Datum: 
maandag, 18 maart, 2019 - 09:30

Tijdens deze vorming wordt het juridisch kader van het beroepsgeheim en het schuldig verzuim toegelicht, en worden de grenzen aangegeven waarbinnen een zorgverlener kan of moet handelen. Daarbij worden in de eerste plaats de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘schuldig verzuim’ uitgeklaard en wordt aangegeven aan welke spelregels beide rechtsfiguren zijn onderworpen.
Het recht biedt echter vaak een handelingsruimte waarbinnen je kan handelen. Tijdens deze vorming wordt aangetoond welke handelingsruimte het recht toelaat, hoe je kan omgaan met deze ruimte en waarop je moet letten bij de concrete beoordeling van een casus.

Deze vorming vindt plaats op maandag 18 maart 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het Vormingscentrum Guislain biedt in het voorjaar 2019 een hele reeks vormingen aan. Meer info op: https://agenda.vormingscentrumguislain.be/