Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

eGezondheid

Het LMN wil zorgverleners ondersteunen op het gebied van ICT en eGezondheid (eHealth).


Heeft u als zorgverlener soms het gevoel dat alles rond eHealth uw petje te boven gaat? Lees dan vooral verder. Op deze pagina leggen we de basis uit en krijgt u tips om aan de slag te gaan.

eHealth!

De term ‘eHealth’ verwijst naar alle toepassingen die zorgverleners en gezondheids­instellingen in staat stellen om beter met elkaar/met patiënten te communiceren en multidisciplinair samen te werken, met behulp van internet. De ‘e’ in het woord ‘eHealth’ verwijst daarbij naar het feit dat dit alles online, dus met behulp van internet gebeurt, ‘Health’ verwijst dan weer naar het feit dat het om gezondheidsgegevens gaat.

De eHealth-toepassingen stellen u dus in staat om gemakkelijk gegevens over te dragen (= verzenden naar iemand) en om gegevens te delen (= ter beschikking stellen).

eHealth

De belangrijkste eHealth-toepassingen:

Er zijn heel wat verschillende toepassingen in volle ontwikkeling en in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog bij komen. Sommige toepassingen werken momenteel al (voor sommige disciplines), andere zijn nog in ontwikkeling. Algemeen kan worden gezegd dat het vooral huisartsen en apothekers zijn die al bepaalde toepassingen kunnen gebruiken. Andere disciplines kunnen in mindere mate of voorlopig nog geen toepassingen gebruiken. Dit zal in de toekomst zeker veranderen.

eHealthBox: een mailbox om met zorgverleners op een beveiligde manier te communiceren.
RECIP-e: de papieren voorschriften worden vervangen door elektronische voorschriften.
   (Praktische info voor huisartsen)

Vitalink: een online platform met verschillende onderliggende diensten.
*Vaccinatiestatus: per patiënt nagaan welke vaccins zijn toegediend.
*SumEHR: de huisarts stelt een samenvatting van een patiëntendossier ter beschikking.
*Gedeeld medicatieschema: meerdere zorgverleners gebruiken 1 medicatieschema voor een patiënt.
Hubs-Metahub: de ziekenhuizen stellen ontslagbrieven, resultaten, beelden,… ter beschikking van andere zorgverleners.
Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GDF): het lokaal farmaceutisch dossier van de apotheker wordt met andere apothekers gedeeld.
Sociale kaart: zorgorganisaties en individuele zorgverleners vinden.
  => Voorlopig enkel voor organisaties, individuele zorgverleners uit Gent-Destelbergen-Melle-Merelbeke zijn te vinden op Zorggids.
Vaccinnet: registreren en bestellen van vaccins.
Patiënt Health Viewer: tool voor de patiënt om eigen gegevens te bekijken.
Evidence Linker: beslissingsondersteuning en richtlijnen via EBMPracticeNet.
MyCareNet: verzekerbaarheid van een patiënt nagaan, attesten hoofdstuk IV, elektronische betaling 3e betalers,…

Privacy voorop

U vraagt zich misschien af hoe het dan met de privacy van de patiënt gesteld zit? Om aan bepaalde gegevens te geraken moet u vijf virtuele ‘deuren’ openen, anders geraakt u niet aan de gegevens van de betreffende patiënt.

  1. U heeft als zorgverlener een eHealth-certificaat nodig om met de meeste van bovengenoemde eHealth-toepassingen aan de slag te kunnen gaan. Enkel wanneer u een RIZIV-nummer heeft, kan u een dergelijk certificaat bekomen. Meer info over het aanvragen van dit certificaat vindt u hier (kies in de linkerkolom voor 'het handboek raadplegen' om een handleiding te verkrijgen). Voor sommige diensten zoals de Sociale Kaart heeft u geen certificaat nodig.
  2. Op de momenten dat u aan de slag bent als zorgverlener, moet u uw elektronische identiteitskaart (eID) verbinden met de computer. Zo kan u duidelijk maken dat u het zelf bent die achter de computer zit en niet iemand anders die uw certificaat wil gebruiken (misbruiken).
  3. De patiënt moet zijn toestemming geven om zijn/haar gegevens te delen. Dit noemt men het PatientConsent (of nog: Informed Consent, eHealth-consent,…). U als zorgverlener registreert de toestemming van de patiënt als dit nog niet gebeurd is. Meer info.
  4. De patiënt moet u als individuele zorgverlener nog toestemming geven om zijn/haar gegevens te bekijken. Dit noemt men de therapeutische relatie. Deze wordt gegeven door middel van de elektronische identiteitskaart (eID) wanneer de patiënt voor u zit.
  5. De meeste gegevens worden verspreid (op verschillende servers) opgeslagen en bij het overdragen van gegevens gebeurt dit gecodeerd (end-to-end versleuteling). Dit verhoogt de beveiling.

Coördinatie door de Federale Overheid

Om alles rond eHealth correct en beveiligd te laten verlopen, heeft de Federale Overheid een overkoepelend kader gecreëerd (het zogenaamde algemene eHealth-platform). Dit eHealth-platform regelt onder andere:

  • Het toebedelen van bovengenoemde eHealth-certificaten
  • Coördinatie van alle aparte eHealth-toepassingen
  • Coderen en beveiligen van de info
  • Het bijhouden van logboeken (wanneer heeft welke zorgverlener een bepaalde toepassing gebruikt), dit om zorgverleners en patiënten te beschermen (tegen hackers, misbruik,…).

Opleiding en ondersteuning door de Vlaamse Overheid.

Zorgverleners moeten opgeleid en ondersteund worden in het gebruik van eHealth-toepassingen. Daarom heeft de Vlaamse Overheid éénlijn.be opgericht. Éénlijn.be is opgericht in samenwerking met heel wat organisaties (bv: Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk,…). De ondersteuning en opleiding die éénlijn.be biedt aan zorgverleners en is volledig gratis. U wil nog verdere informatie over eHealth of u ondervindt concrete problemen? Dan is er één adres: www.eenlijn.be. Er is immers ook een helpdesk waar zorgverleners gratis beroep op kunnen doen.

Bronnen:

www.eenlijn.be
https://www.ehealth.fgov.be/nl

Storingen / pannes bij eHealth

Jammer genoeg zijn er vaak storingen op het eHealthplatform waardoor bepaalde services niet vlot werken. Via een website van de Federale overheid kan je nagaan of er een panne is.

Voor apothekers: Hier vind je een leidraad (15 minuten Workshop) wat je als apotheker kan doen als eHealth niet blijkt te werken.

Er is ook een twitteraccount verbonden aan het eHealth-platform: