Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Doorverwijzing, zelfzorgmateriaal en medicatie

Specialist

 • De patiënt gaat minstens één maal per jaar op consultatie bij de specialist die het zorgtrajectcontract ondertekend heeft 
 • De huisarts geeft een verwijsbrief mee

Diabeteseducator

 • De huisarts maakt een voorschrift voor diabeteseducatie op zodat kan worden doorverwezen naar een diabeteseducator (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!). Gelieve educatie in de eerste lijn voor te schrijven. Educatie in de tweede lijn kan enkel bij onvoldoende aanbod in de eerste lijn of een complexe medische toestand van de patiënt. Op 1.05.2018 werden de 3 modules opstart-, opvolg- en extra educatie afgeschaft. Elke patiënt heeft sindsdien recht op een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar. Elke patiënt heeft eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen.
 • De huisarts en de patiënt plannen de educatie en bespreken de keuze van educator. Hier kunt een diabeteseducator vinden voor uw patiënt.
 • De patiënt krijgt een verwijsbrief mee voor de educator.
 • De verplichting om educatie voor te schrijven in bepaalde gevallen is niet meer geldig sinds 1.05.2018
 • De diabeteseducatie wordt in het kader van het zorgtraject volledig terugbetaald.

 Podoloog

 • Indien aangewezen, heeft de patiënt op voorschrift recht op 2x45 min. per jaar bij de podoloog (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!)
 • De huisarts geeft een verwijsbrief mee
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld)
 • Hier kunt u een podoloog in de regio vinden die diabetespatiënten behandelt

Diëtist

 • Indien aangewezen, heeft de patiënt op voorschrift recht op 2x30 min. per jaar (noteer 'ZTD' of 'zorgtraject diabetes' op het voorschrift!)
 • De huisarts geeft een verwijsbrief mee
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld)
 • Hier kunt u een diëtist vinden voor uw patiënt

Zelfzorgmateriaal

Vanaf 1.05.2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Glucometer

 • Naast een voorschrift van de huisarts heeft de patiënt ook een attest van de diabeteseducator nodig met vermelding van het type glucometer om zijn/haar glucometer te verkrijgen bij de apotheker of erkende thuiszorgwinkel.
 • 1x om de drie jaar kan de patiënt gratis een nieuwe meter ontvangen (opnieuw via dezelfde procedure).

Strips en lancetten

 • 3x50 strips + 100 lancetten
 • Op voorschrift hernieuwbaar na 6 maanden

Dit zelfzorgmateriaal wordt in het kader van het zorgtraject volledig terugbetaald, maar alleen voor patiënten die een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

Medicatie

Het voorschrijven van specifieke geneesmiddelen aan een patiënt met een zorgtraject diabetes type 2 werd vereenvoudigd. Vroeger moest voor elk van deze geneesmiddelen een afzonderlijk aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer gestuurd worden om toelating te krijgen voor de terugbetaling. Deze aanvragen en deze machtigingen zijn niet langer noodzakelijk. De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen volstaat. De vereenvoudiging geldt voor bepaalde geneesmiddelen samengebracht in specifieke vergoedingsgroepen

 

Ga verder naar stap 5 >>