Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Doorverwijzing, zelfzorgmateriaal en medicatie

Diëtiek

 • Indien aangewezen heeft de patiënt recht op consultaties bij de diëtist:
  • Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m²) : 2x per jaar 30 min
  • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m²) : 3 x per jaar 30 min
  • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1,73 m²): 4 x per jaar 30 min
 • De patiënt krijgt een voorschrift en een verwijsbrief mee.
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld).
 • Hier kunt u een diëtist vinden voor uw patiënt.

Specialist

 • De patiënt gaat minstens één maal op consultatie bij de specialist die het contract ondertekend heeft (anders wordt het zorgtraject stopgezet!).
 • De patiënt krijgt een verwijsbrief mee.
 • De aanbevolen frequentie van een bezoek aan de specialist in functie van het stadium van de ziekte:
  • Proteïnurie > 1g / 24 u : 1x per jaar
  • Stadium 3B (GFR 30-55 ml/min/1.73m²): 1x per 6 maanden
  • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73 m²): 1x per 3 maanden
  • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1.73 m²): 1 x per 6 weken
 • Frequenter indien de cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn.
 • Frequenter en/of nieuw specialistisch consult indien belangrijke proteïnurie, indien jonger dan 55 jaar of indien progressieve nierfunctieachteruitgang.
 • De consultaties bij deze specialist worden maximaal terugbetaald. De consultaties bij specialisten in hetzelfde ziekenhuisteam of associatie van specialisten worden ook volledig terugbetaald. Dit geldt NIET voor specialisten in opleiding.

Labo

 • Frequentie in functie van stadium van de ziekte :
  • Proteïnurie > 1g / 24 u : 1x per jaar
  • Stadium 3B (GFR 30-55 ml/min/1.73m²): 2x per 6 maanden
  • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73 m²): 1x per 3 maanden
  • Stadium 5 (GFR < 15 ml/min/1.73 m²): 1 x per 6 weken
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld).
 • Frequenter indien de cardiovasculaire risicofactoren niet onder controle zijn.
 • Frequenter en/of nieuw specialistisch consult indien belangrijke proteïnurie, indien jonger dan 55 jaar of indien progressieve nierfunctieachteruitgang.

Zelfzorgmateriaal

 • De huisarts maakt een voorschrift voor een bloeddrukmeter op. 
 • De apotheker kiest het type bloeddrukmeter
 • Niet hernieuwbaar
 • De patiënt krijgt een terugbetaling van max. 60 euro.

Medicatie

 • Voor bepaalde geneesmiddelen is geen attest nodig van adviserend geneesheer.
 • De patiënt betaalt een persoonlijk aandeel (remgeld) voor de medicatie.

 

Ga verder naar stap 5 >>