Doelgerichte zorg en interprofessionele samenwerking

Help! Mijn communicatie met andere zorgverleners verloopt niet vlot. En de motivatie bij mijn patiënten is ook al zo laag: van therapietrouw is geen sprake... Het kan anders! 

Heel wat zorgverleners en beleidsmakers zijn op zoek naar manieren om de zorg voor patiënten anders en beter te organiseren. Alleen zo kunnen we een antwoord bieden op wat ons te wachten staat (vergrijzing, multimorbiditeit, mondige patiënten,...). Enkele oplossingen zien we steeds terugkomen:

DOELGERICHTE ZORG betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken.  Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)
Klik op de afbeelding voor meer info.

LOKALE INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING:

> op TEAMNIVEAU: je kijkt als team integraal naar 1 specifieke patiënt. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan zonder de specifieke competenties van zorgverleners aan de kant te schuiven. In de praktijk wordt zo'n overleg rond 1 patiënt MDO (multidisciplinair overleg) genoemd.

> op BUURTNIVEAU: alle zorgverleners uit één buurt werken onderling samen en verwijzen vaak naar elkaar door: zo kunnen er afspraken worden gemaakt en is er een vlotte samenwerking mogelijk op teamniveau. Als alle zorgverleners zich op deze manier verenigen in een buurt, noemen we dat in regio Gent een EERSTELIJNSNETWERK.

Klik op de afbeelding voor meer info.

Leuk, maar daar ik heb geen tijd voor! En ik kan daar toch niet op m'n eentje mee starten?

EERSTELIJNSNETWERKEN

Samen met heel wat partners rolt het LMN momenteel 3 proefprojecten uit in Ledeberg, Merelbeke en Destelbergen. We zoeken er met de lokale zorgverleners naar manieren om meer doelgericht zorg te leveren in eerstelijnsnetwerken. Klik op de foto voor meer info!