Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Doelgerichte zorg: een andere kijk op patiënten

Doelgerichte zorg


Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken.  Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. 
(Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)


Multimorbiditeit

Steeds vaker lijden patiënten aan meer dan één chronische aandoening (multimorbiditeit). Een ziektegerichte aanpak – gebaseerd op de evidence-based richtlijnen voor de afzonderlijke aandoeningen – resulteert in lange lijsten van zorgtaken van wat moet gebeuren om de aandoeningen adequaat te ‘managen’. Met een toenemend aantal aandoeningen stijgt echter de behandel-last voor de patiënt, groeit de onduidelijkheid over de beoogde uitkomsten en verhogen de risico’s gerelateerd aan polyfarmacie en interacties.

In de praktijk worden er bij de aanpak van multimorbiditeit keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Deze keuzes en prioriteiten worden echter veelal impliciet gemaakt en zijn mee gestuurd door de onderliggende opleiding of achtergrond van de betrokken hulpverleners. Verschillende hulpverleners zullen dus vaak, met de beste bedoelingen, verschillende prioriteiten stellen, wat uiteindelijk bijdraagt tot fragmentatie van zorg. Gedreven door kwaliteitsvolle zorg, dreigt men uiteindelijk de patiënt zelf uit het oog te verliezen. De patiënt die, eens hij/zij de consultatieruimte buiten stapt, een persoonlijk leven leidt met/ondanks zijn chronische aandoening(en). Doelgerichte zorg wil daar een antwoord op bieden.

Wetenschappelijke basis & verdere informatie

Doelgerichte zorg is een nieuwe manier van zorg verlenen maar heeft uiteraard ook een wetenschappelijke basis. Heel wat internationaal onderzoek focust zich op ‘goal oriented care’. Onze noorderburen staan al een heel pak verder met dit thema. Wie verdere praktijkgerichte informatie wil, kan zeker eens surfen naar volgende websites:

Nood aan tools en instrumenten

Doelgerichte zorg leveren is makkelijker gezegd dan gedaan. Zorgverleners én burgers hebben opleiding nodig en moeten een attitudewijziging maken (cultuuromslag). Er zijn verschillende tools om doelgerichte zorg te leveren. Op www.doelgerichtezorg.be kan je een overzicht vinden van initiatieven rond dit topic. In de Gentse regio gaan we aan de slag met een training: www.eerstelijnszone.be/doelgerichtezorg.