Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Criteria artikels nieuwsbrief/website

LMN Regio Gent wil graag nieuws van partners bekend maken dat past binnen het thema chronische zorg. Welke artikels worden gepubliceerd en welke niet hangt af van volgende criteria:

 1. LMN Regio Gent maakt geen commerciële initiatieven bekend. Een bericht mag ook op geen enkele wijze bepaalde individuen of beroepsgroepen benadelen.
 2. LMN Regio Gent richt zich primair naar zorgverleners. Wij doen geen rechtstreekse communicaties naar patiënten maar u kan ons wel op de hoogte stellen van patiënteninitiatieven zodat wij deze kenbaar kunnen maken bij de zorgverleners.
 3. De info moet relevant zijn bij voorkeur voor minstens twee van onderstaande disciplines:
 • Apothekers
 • Diabeteseducatoren
 • Diëtisten
 • Endocrinologen
 • Ergotherapeuten
 • Huisartsen
 • Kinesitherapeuten
 • Logopedisten
 • Nefrologen
 • Oftalmologen
 • Podologen
 • Psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Tabakologen
 • Tandartsen
 • Verpleegkundigen
 1. Het artikel moet kaderen binnen (of/of):
 • De chronische zorg. Onder chronische zorg kan worden verstaan:
  - Info over één bepaalde chronische pathologie (= aandoening die minstens 6 maanden aanwezig is of zeker zal zijn bij de patiënt, bv: diabetes, obesitas,…), waarbij het zowel kan gaan over het medische aspect van de pathologie (bv: een infobundel over lipodistrofie bij diabetes) als over sociale of psychologische aspecten verbonden aan de pathologie (bv: hoe kan je mensen met obesitas motiveren tot gedragsverandering).
  - Info over beleid rond chronische zorg
  - Info die gaat over de patiënt en/of de omgeving van de chronisch zieke, zonder in te gaan op één bepaalde pathologie (mantelzorg, wilsbekwaamheid, vroegtijdige zorgplanning, financiële aspecten van chronische aandoeningen,…)
 • Interdisciplinaire samenwerking (met als doel betere chronische zorg)
 • ICT/eHealth-toepassingen (met als doel betere chronische zorg)
 • Interne werking LMN
 1. Het artikel moet voldoende wetenschappelijk zijn
 • Wanneer het om medische info gaat (bv: richtlijnen), moeten deze beantwoorden aan de principes van EBM of moet er redelijke eensgezindheid bestaan onder zorgverleners over de richtlijn. LMN Regio Gent kan bij twijfel dit steeds aftoetsen bij zijn achterban (stuurgroep of werkgroep communicatie Huisartsenvereniging Gent).
 • In alle andere gevallen moet de info gedragen zijn door relevante beroepsgroepen.
 • Het artikel mag geen sensatiepers zijn.
 1. De info in het artikel moet voor een zo groot mogelijk gebied van LMN Regio Gent (Gent, Destelbergen, Melle, Merelbeke) van toepassing zijn. Vormingen gaan bij voorkeur door binnen het eigen werkingsgebied van het LMN.
 2. Bij facebook/LinkedIn kan ook info worden gepost met een hoger halte van vermaak: bv cartoon over chronische zorg,…

Opmerkingen:

 • Vormingen worden doorgaans opgenomen in de agenda in plaats van er een artikel over te schrijven.
 • LMN Regio Gent behoudt steeds de eindverantwoordelijkheid over wat er wel/niet wordt gepubliceerd. Hierdoor kan LMN Regio Gent zich het recht toe-eigenen om af te wijken van bovengenoemde criteria.