Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Beleid

Missie

"Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Regio Gent, is een project binnen de regio Gent - Destelbergen - Melle - Merelbeke dat de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieken wil verbeteren."

Visie

"Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Regio Gent wil haar missie bereiken door zorgverleners te ondersteunen, de interprofessionele samenwerking tussen zorgverleners te stimuleren en het zelfzorgvermogen van de patiënt te stimuleren. Daarnaast vormt het netwerk een aanspreekpunt voor alle regionale initiatieven op het vlak van chronische zorg in de ruime zin."

Patiëntgerichte benadering

De stuurgroep van het LMN besliste in het najaar van 2014 om vanaf 2015 de focus te verplaatsen van een pathologiegerichte benadering naar een patiëntgerichte benadering. Daarom wordt er sinds 2015 voor gekozen om projecten uit te werken die losstaan van één bepaalde pathologie.