Zorgverleners ontmoeten elkaar in Merelbeke

*vind hier contactgegevens van zorgverleners in Merelbeke*

Op 24 maart kwamen een 30-tal zorgverleners uit de eerste lijn , actief in Merelbeke, bij elkaar. Doel van de avond: andere zorgverleners 'van om de hoek' leren kennen, praten over knelpunten in de praktijk , zoeken naar oplossingen.

Voorbereiding

Het LMN Samen in Zorg zocht, samen met de deel-SEL Gent, een groepje zorgverleners uit Merelbeke dat deze ontmoetingsavond voor hun collega's in elkaar wou steken. Deze vrijwilligers kwamen hiervoor keer bij elkaar. Dokter Samyn (huisarts, betrokken bij het Diabetesproject Aalst en bij Domus Medica als opleider), werd aangesproken om de avond in goede banen te leiden.

Theorie en praktijk

De aanwezigen werden op voorhand ingedeeld in groepen waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd waren. De spreker wisselde theoretische stukjes af met opdrachten voor de groepen, vertrekkend vanuit casussen: "Wat verwachten we van andere zorgverleners in deze situatie? Wat ging er mis? Hoe zou dit beter kunnen?". Aan de hand van de 'visgraat' ( of ook: het Ishikawa-diagram), leerden de aanwezigen om een patiëntbespreking gestructureerd te laten verlopen. 

Vervolg?

De aanwezigen konden hun bevindingen over de avond neerschrijven op post-its. Hieruit bleek dat het ontmoeten van zorgverleners uit de buurt zeer gesmaakt werd. Wel misten een aantal zorgverleners de tijd om concrete afspraken te maken... stof voor een volgende bijeenkomst!

Hier vindt u een aantal beelden van de avond.