Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Wonen voor personen met jongdementie

Vanaf 2 december organiseert het Woonzorgcentrum Sint-Jozef Gent, met ondersteuning van Expertisecentrum Dementie Paradox, WONEN voor personen met JONGDEMENTIE. Ze hanteren een aparte, kleinschalige werking voor vijf personen met jongdementie die woonondersteuning nodig hebben.

Wie kan er terecht?

  • Je hebt een diagnose jongdementie vóór 65-jarige leeftijd (in het bezit van diagnostisch bilan).
  • Je hebt nood aan intensieve ondersteuning (minimum score B op de Katzschaal).

Wat kan je verwachten?

  • Wij zijn een professioneel team van enthousiaste medewerkers die woonondersteuning kunnen aanbieden op kleinschalig niveau.
  • We krijgen hierbij inhoudelijke ondersteuning van ECD Paradox.
  • Wij komen tegemoet aan jouw vragen.
  • Continue woonondersteuning.
  • Capaciteit: maximum vijf personen.
  • Dagprijs: 64,18 euro. Je kunt genieten van een korting van 25 euro per dag (subsidie van de Vlaamse overheid).
  • Bezoekers zijn altijd welkom.

Meer info op https://www.sintjozef-gent.be/nieuws/publiek/wonen-voor-personen-met-jongdementie