Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Beveiligd en gestructureerd digitale verslagen versturen naar huisartsen

Steeds vaker worden er linken gelegd tussen de gezondheidszorg en ICT onder de noemer ‘eHealth’. Er bestaan nu ook toepassingen die verslagen van paramedici op een beveiligde en gestructureerde wijze versturen naar de huisarts.

eHealth?
De term ‘eHealth’ verwijst naar alle beveiligde ICT-toepassingen die kunnen zorgen voor een betere communicatie/samenwerking binnen de gezondheidszorg. Meer info over eHealth is op deze pagina terug te vinden.

Opgelet met het doorsturen van verslagen per e-mail
Heel wat zorgverleners versturen momenteel medische informatie (bijvoorbeeld een verslag van een consult) naar huisartsen met een ‘gewoon’ e-mailadres. Het is verboden om gevoelige medische of vertrouwelijke informatie op deze manier te verzenden (volgens de Europese verordening over gegevensbescherming en de wet op patiëntenrechten). Als zorgverlener ben je immers gebonden aan het beroepsgeheim en dat schend je wanneer je informatie doorstuurt via e-mail. Niemand kan je immers garanderen dat de ontvanger van je e-mail daadwerkelijk de collega is waarmee je de gegevens wil delen. Bovendien zijn de verzonden gegevens niet versleuteld (beveiligd) en bestaat de kans dat informatie achterblijft op servers van bijvoorbeeld Telenet, Proximus, Hotmail, Google,…

Een veilig en gestructureerd alternatief
De eHealthbox is een gratis toepassing die door de Federale Overheid werd ontwikkeld. Deze toepassing kan gezien worden als een veilig alternatief om digitaal gevoelige medische of vertrouwelijke informatie te versturen. Iedere zorgverlener met RIZIV-nummer heeft immers zijn eigen persoonlijke eHealthbox die enkel via een elektronische identiteitskaart toegankelijk is. Je moet hiervoor wel een gratis eHealth-certificaat aanvragen en installeren.

De eHealthbox an sich is niet zo gebruiksvriendelijk. Daarom hebben private spelers betalende toepassingen ontworpen die hieraan gelinkt zijn, zowel voor huisartsen (Medimail/Hector/Mediring) als voor paramedici. Dit artikel gaat specifiek over toepassingen voor paramedici.

De toepassingen van deze private spelers zorgen voor een vlot gebruik van de eHealthbox én voor een automatische koppeling van je verslag aan het juiste patiëntendossier binnen de software van de huisarts. Als je dus op zoek bent naar een alternatief voor het versturen van verslagen per e-mail of per post, dan kunnen deze toepassingen een oplossing bieden. Een kanttekening hierbij is wel dat nog niet alle artsen de eHealthbox gebruiken. Uit cijfers van de Gentse ziekenhuizen blijkt dat zij ongeveer 70% van de artsen een bericht via de eHealthbox kunnen toezenden (data bekomen na telefonische bevraging op 8 april 2016). Uiteraard is dit aantal in stijgende lijn: steeds meer artsen stappen mee in het eHealthverhaal. Op deze website kan je nagaan of een arts een eHealthbox heeft.

Hieronder worden in willekeurige volgorde enkele toepassingen beschreven. Zij werken dus met dezelfde basis (de eHealthbox), maar toch zijn er enkele verschillen.

Mediris Multi (van het bedrijf ‘MediPortal’)
Mediris Multi is een web-gebaseerde toepassing zonder installatie (je werkt dus vanuit je webbrowser). Het verzenden van verslagen is mogelijk naar huisartsen en andere zorgverleners die hun eHealthbox actief gebruiken. Zelf ontvangen van informatie is alleen mogelijk als ook de andere partij Mediris Multi gebruikt. In de praktijk betekent dit dat je wel info kan verzenden naar huisartsen maar zelf geen informatie van hen kan ontvangen aangezien zij doorgaans niet met Mediris Multi werken. Het bedrijf zegt hiervoor een oplossing te zoeken.

Meer info over Mediris Multi vind je terug op deze website.

Hector (het bedrijf HealthConnect, dochterbedrijf van Corilus, beheert de toepassing Hector, MediMail en Medibridge)
Hector is een toepassing die geïnstalleerd moet worden op een computer. Met Hector kan je vlot communiceren (zowel ontvangen als verzenden) met huisartsen en andere zorgverleners die hun eHealthbox actief gebruiken. Via Hector kunnen vrije tekstberichten worden verstuurd.

Voor het HealthConnect Premium pakket (gebruikers van Hector en Medimail) betaal je €120 euro per jaar (excl BTW). Alle info over deze toepassing is terug te vinden op deze website.

CliniNET Express (van het bedrijf ‘CompuSoft Software’)
CliniNET richt zich tot zorgverleners die voorlopig geen gebruik willen maken van een volledig elektronisch medisch dossiersysteem. CliniNET is een toepassing die geïnstalleerd moet worden op een computer. CliniNET biedt een IT-oplossing voor uw patiëntenbestand, een zorgverlenersbestand beheert de huisartsen en verwijzers en de manier waarop ze hun verslagen elektronisch willen ontvangen, en het maken van medische verslagen anuit de fiche van de patiënt aangemaakt door Microsoft Word of door de geincorporeerde tekstverwerker.

Prijzen vanaf €02 per jaar (excl BTW). Meer info is te vinden op deze website.

Over dit artikel
LMN Regio Gent heeft gepoogd om een zo juist en volledig mogelijk overzicht te geven van toepassingen die gestructureerd verslagen kunnen versturen naar huisartsen. Mochten er nog andere gelijkaardige toepassingen bestaan, of bepaalde info is niet correct, dan kan dit aan het LMN worden meegedeeld (michiel.van.lysebetten@hvg.be) en aangepast worden in het artikel.

Met dit artikel wenst LMN Regio Gent in de eerste plaats zorgverleners te informeren over de verschillende mogelijkheden die er bestaan om gestructureerd verslagen te versturen naar huisartsen. De groepsaankoop van de toepassing ‘Mediris Multi’ is een aanbieding van het bedrijf naar het LMN toe. LMN Regio Gent heeft in geen geval de intentie om de kwaliteit van bepaalde toepassingen als ‘beter’ te quoteren dan andere.

De info over de toepassingen die op deze pagina wordt weergegeven, is slechts een samenvatting. De volledige functionaliteiten van deze toepassingen alsook updates en verkoopsvoorwaarden zijn terug te vinden op de websites van de aanbieders.