Verpleegkundige of praktijkassistent in de huisartsenpraktijk?

Steeds meer huisartsen staan open voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. Maar of er nu een verpleegkundige of een praktijkassistent in de huisartsenpraktijk moet komen, daar is nog heel wat discussie over.

Huisartsen geven al langer aan nood te hebben aan meer administratieve ondersteuning in de eigen praktijk. Recent riepen artsen dan ook op om werk te maken van een erkenning van de praktijkassistent als nieuw beroep. Sommige huisartsen zijn er voorstander van om de taken van een praktijkassistent te beperken tot puur administratieve zaken, anderen zien de praktijkassisent ook eenvoudige medische prestaties verrichten. De Algemene Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB) ziet dit absoluut niet zitten en zij schreven dan ook een open brief aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Volgens de AUVB kan het niet dat een nieuwe beroepsgroep taken zoals het bepalen van glycemie, sterilisatie van apparatuur, bloedafname en bloeddrukmeting, zomaar zou overnemen van een verpleegkundige. De AUVB stelt meteen ook een alternatief voor: de samenwerking tussen verpleegkundigen en huisartsen binnen hun praktijk dieper uitbouwen: “De leemte in de huisartsenpraktijk wordt bij voorkeur ingevuld door verpleegkundigen. De huisartsen stellen dat de maatschappelijke veranderingen in de eerstelijnsgezondheidszorg de takenlast van de huisarts doet stijgen. De verschuiving van de workload van de huisarts door samenwerking met verpleegkundigen is een meerwaarde voor de huisartsenpraktijk. Het competentieprofiel van verpleegkundigen beantwoordt perfect aan de bestaande noden. Kenmerkend voor de verpleegkunde zijn bijvoorbeeld het klinisch reflecteren, het mee opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt, het bevorderen van de autonomie van de patiënt, het interdisciplinair samenwerken, preventie, enz. Verpleegkundigen kunnen bovendien gemakkelijker transmuraal denken en kunnen meer ingewikkelde taken aan dan een assistent(e). Verpleegkundigen kunnen, zoals voorzien in de filosofie van het ‘Chronic Care plan’, vele taken overnemen van de huisarts in het kader van de zorg voor chronisch zieken, wat niet in de mogelijkheid ligt van andere zorgberoepen.”

In het najaar van 2016 zal de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen van start gaan met een opleiding 'Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk'. Dit initiatief steunt de AUVB ten volle: “Wij steunen dit progressief initiatief dat er nota bene kwam op vraag van de huisartsen. We herhalen ons verzoek aan de minister om in de plaats van te gaan voor een praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg er net voor te ijveren dat verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg een betere toegang vinden tot de huisartsenpraktijk.”

Het is duidelijk dat het laatste woord over wie de huisarts nu best kan ondersteunen, nog niet is gevallen. Hoe dan ook is het positief dat er door steeds meer huisartsen wordt gekozen voor meer samenwerking in de praktijk!

(bron: Domus Medica)