Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Vernieuwd portaal voor medische gegevens

Vlaams minister van Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V) stelde deze week de nieuwe MyHealthViewer voor met als belangrijkste doelstelling het empoweren van burgers door hen een instrument aan te reiken waarmee ze makkelijk zelf inzage en controle verwerven over hun medische gegevens.

MyHealthViewer geeft de Vlaming toegang tot een aantal medische gegevens:

  • Vaccinatiegegevens: wanneer kreeg u welke vaccinaties?
  • Medicatiegegevens: welke medicatie neemt u? In welke dosis? En wanneer moet u ze nemen?
  • Samenvatting van het medisch dossier met onder andere informatie over risicofactoren en actuele problemen
  • Data over geplande bevolkingsonderzoeken aar kanker en de resultaten van voorbije onderzoeken
  • Het dossier van Kind & Gezin over uw kind met onder andere de ontwikkelingscurves

De MyHealthViewer is de opvolger van de Patient Health Viewer. Het voordeel van het nieuwe systeem is dat hij niet meer moet worden gedownload, maar eenvoudig kan worden geraadpleegd via het web. Inloggen kan steeds via de elektronische identiteitskaart of via de app ‘itsme’, zodat de toepassing ook mobiel toegankelijk is. De gegevens die via MyHealthViewer worden getoond, zijn afkomstig van Vitalink, waarin momenteel de gegevens staan van 6,7 miljoen Vlamingen. Meer dan 6.300 huisartsen gebruiken Vitalink. De gegevens kunnen uitsluitend geraadpleegd worden door de persoon zelf en door de zorgverstrekkers met wie een therapeutische relatie bestaat, zoals de huisarts. in het nieuwe systeem kan de burger makkelijk aangeven wie zijn gegevens mag inkijken. Hij kan de toestemming ook eenvoudig weer intrekken.

Daarnaast is er ook nog steeds het initiatief van de Federale Overheid: het online gezondheidsportaal Mijngezondheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Hierop wordt de link gelegd naar MyHealthViewer. Maar daarnaast heeft de burger bijvoorbeeld ook zicht op medische gegevens uit het ziekenhuis, laboresultaten...

Bronnen: Domus Medica