Verlenging project Zorg24 in Gent

Er is goed nieuws voor zorgbehoevende ouderen van Groot-Gent die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het project Zorg24 Gent, gefinancierd door het Riziv, wordt verlengd tot 31 december 2020.

Het project Zorg24 wordt dus verlengd maar er zijn wel enkele wijzigingen in de gekende werking:

  • Vanaf 1 april 2019 oefent de zorgcoach de functie van casemanager uit. Net zoals de zorgcoach treedt de casemanager op bij complexe situaties. Zij staat dan in voor het opmaken van een zorgplan, gebaseerd op de noden van de cliënt en in samenspraak met de mantelzorg en het hulpverleningsteam. De casemanager ziet toe dat het zorgplan wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Na zes maanden, wanneer de zorgen goed verlopen, draagt zij de zorg over naar de sectorverantwoordelijke die de verdere coördinatie zal opnemen. Enkel wanneer er zich een nieuwe crisis of moeilijke situatie voordoet kan de casemanager opnieuw interveniëren. Een tussenkomst van een casemanager is volledig kosteloos.
  • Ergotherapie aan huis en psychologische ondersteuning blijven mogelijk en zijn bovendien gratis voor de cliënten van Zorg24. Een belangrijke wijziging is wel dat de huisarts voor beide diensten voortaan een medisch voorschrift moet uitschrijven.
  • De nachtcontrolebezoeken blijven verder lopen zoals voorheen en dit al zeker tot eind 2020. We blijven er uiteraard voor ijveren dat het Riziv de nachtcontroletoeren ook na 2020 verder zal ondersteunen.
  • Cliënten die flexibele gezinszorg of professionele alarmopvolging hebben kunnen hiervan blijven genieten. Onze partner Z-plus staat in voor de professionele alarmopvolging. Samen verzekeren wij continuïteit van zorg, ook in geval van een noodoproep.

Mocht u ouderen kennen die baat zouden hebben bij de hulp- en dienstverlening door Zorg24, neem zeker contact op.

Bel 09 264 18 96 - 09 264 22 73

Of stel uw vraag viagent@zorg24.be.

http://zorg24.be/

Solidariteit voor het Gezin maakt in regio Gent werk van zorgvernieuwing samen met GDT/SEL zorgregio Gent vzw, Huisartsenvereniging Gent, Liever Thuis LM, OCMW Gent, OCMW Destelbergen, Partena, UZ Gent, GandaNet, WZC Zonnehove en Zorghotel Seniorcity.