Tips voor een goede samenwerking in het kader van het zorgtraject Diabetes Mellitus

Het zorgtraject Diabetes Mellitus bestaat bijna 6 jaar, maar we stellen vast dat in de praktijk de samenwerking nog voor verbetering vatbaar is. Het LMN Samen in Zorg maakte een document op met tips voor een goede samenwerking.

Tussen droom ...

Het zorgtraject Diabetes Mellitus (DM) bestaat bijna 6 jaar. Het doel van de zorgtrajecten is om de kwaliteit van zorg te optimaliseren, door een vlottere samenwerking tussen zorgverleners en een hogere mate van participatie van de patiënt in de zorg na te streven. Dit zijn tevens ook de voordelen die dit concept van "shared care" zouden moeten opleveren.

... en werkelijkheid

In de praktijk stellen we vast dat de samenwerking tussen zorgverleners onderling (zowel binnen de eerste lijn als met de tweede lijn) en met de patiënt soms nog voor verbetering vatbaar is. Dit blijkt uit gesprekken met lokale endocrinologen, diabeteseducatoren, huisartsen, ... en de resultaten van het RIZIV-onderzoek naar de zorgtrajecten*. De problemen zijn vaak terug te brengen tot 1) nood aan communicatie en informatie-doorstroom, 2) adequate doorverwijzing en 3) kennis over elkaar expertise.

Tips voor een goede samenwerking

Omwille van bovenstaande vaststellingen werd op lokaal niveau een document 'tips voor een goede samenwerking in het kader van het zorgtraject DM' opgemaakt. Het document kwam tot stand na een bevraging van endocrinologen, diabeteseducatoren (in 1e en 2e lijn) en huisartsen. Het uitgangspunt was telkens 'Hoe kunnen we de samenwerking, binnen het kader van het zorgtraject DM, verbeteren?'. Ook tips voor de patiënt werden opgenomen in het document.

Wil u ook de zorg voor uw patiënt verbeteren door de samenwerking te verbeteren? Bekijk dan zeker deze tips!

 

*Bevraging educatoren zomer 2012 (LMN Samen in Zorg), bevraging huisartsen zomer 2012 (LMN Samen in Zorg), evaluatierapport zorgtrajecten 2013 (RIZIV), overleg eerstelijnseducatoren 2013 (LMN Samen in Zorg), overleg endocrinologen 2014 (LMN Samen in Zorg), stuurgroepvergaderingen LMN (LMN Samen in Zorg).