Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Terugblik buurtbijeenkomsten

Tijdens de buurtbijeenkomsten brengen we collega's uit zorg en welzijn samen, zodat we een 'eerstelijnsnetwerk' kunnen uitbouwen en beter kunnen samenwerken. De eerste buurtbijeenkomsten van 2019 zijn achter de rug in Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke. In het najaar plannen we ook andere Gentse regio's. 

Tijdens deze bijeenkomsten leren hulpverleners van verschillende disciplines elkaar beter kennen en bieden we enkele handvaten om de zorg voor patiënten anders te organiseren. Met bijzondere aandacht voor doelgerichte zorg, waar we de doelen van patiënten/cliënten meer centraal proberen te zetten. Meer systematische, interprofessionele samenwerking en een meer coachende manier om met cliënten/patiënten om te gaan, is wat we beogen met de uitbouw van eerstelijnsnetwerken. Samen zetten we iets in beweging!  

De eerste buurtbijeenkomsten van 2019 zijn al achter de rug in Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke. Hieronder een korte evaluatie en vergelijking met 2018. 

Evaluatie buurtbijeenkomst in Ledeberg

Klik hier voor enkele foto's van de buurtbijeenkomst in Ledeberg.

Ik heb het gevoel dat we door de buurtbijeenkomsten een gezamenlijke visie en missie op samenwerken ontwikkelen in Ledeberg: 

Ik heb het gevoel dat we met collega's in Ledeberg samen een netwerk vormen dat zorg levert aan alle burgers in onze buurt:

Enkele reacties uit de evaluatieformulieren:

  • "Goede insteek door te werken met een case en die multidisciplinair te bekijken"
  • "Super leerrijk en inhoudelijk heel nuttig"
  • "Zeer goede opzet"
  • "Graag nog méér kennismaken met collega's naar de diepte toe: visie, methode, competenties uitwisselen, concrete afspraken…"

​Evaluatie buurtbijeenkomst in Destelbergen

Klik hier voor enkele foto's van de buurtbijeenkomst in Destelbergen.

Ik heb het gevoel dat we door de buurtbijeenkomsten een gezamenlijke visie en missie op samenwerken ontwikkelen in Destelbergen: 

Ik heb het gevoel dat we met collega's in Destelbergen samen een netwerk vormen dat zorg levert aan alle burgers in onze buurt:

Enkele reacties uit de evaluatieformulieren:

  • "Houden zo! Zeer goed initiatief"
  • "Nog meer mensen uit het veld benaderen (bv. zorgkundigen, diëtisten, gezinszorg)"
  • "Héél interessant"

Evaluatie buurtbijeenkomst in Merelbeke

Klik hier voor enkele foto's van de buurtbijeenkomst in Merelbeke

Ik heb het gevoel dat we door de buurtbijeenkomsten een gezamenlijke visie en missie op samenwerken ontwikkelen in Merelbeke:

Ik heb het gevoel dat we met collega's in Merelbeke samen een netwerk vormen dat zorg levert aan alle burgers in onze buurt:

Enkele reacties uit de evaluatieformulieren:

  • "Ik kom graag volgende maal terug"
  • "Toch wel opvallend weinig opkomst van huisartsen. Belang van samenwerking met hen. Zij blijven de spilfiguren in de medische en paramedische sector"
  • "Theorie & praktijk blijven zeer verschillend"