Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Terugblik buurtbijeenkomst Merelbeke

Op 24 mei 2018 vond in het ontmoetingscentrum Flora een buurtbijeenkomst plaats voor alle zorg- en hulpverleners die werkzaam zijn in Merelbeke. 

Er waren maar liefst 62 collega's die elkaar ontmoetten.

Na een korte inleiding door LMN Regio Gent, waarbij aandacht was voor de hervormingen in de eerste lijn en de zorggids, konden de aanwezigen in kleine groep aan de slag gaan. Coach Katrien liet hen nadenken over casussen: waar loopt de samenwerking goed? Wat kan beter? Vervolgens werd er ook gebrainstormd om te komen tot meer lokale interprofessionele samenwerking en afspraken. We kwamen tot enkele bevindingen die nadien ook gemaild werden naar alle collega's uit Merelbeke die niet aanwezig waren.

Enkele sfeerbeelden kan u bekijken door op onderstaande foto te klikken:

Downloads:

Next steps:

Als we naar de toekomst kijken, willen we graag meer  inhoudelijk body geven aan het ‘eerstelijnsnetwerk Merelbeke’. Het in Nederland succesvolle ‘vierbollenmodel’ helpt hulpverleners met verschillende achtergrond op een zelfde manier naar patiënten/cliënten kijken zodat men effectief en doelgericht (zorg organiseren vanuit de doelen van de cliënt) kan samenwerken. Het voorstel:

  • We zoeken een vijftal collega’s werkzaam in Merelbeke die écht willen bouwen aan een eerstelijnsnetwerk Merelbeke en bereid zijn om een training te volgen rond het vierbollenmodel. Het LMN brengt de training naar Vlaanderen en bekostigt deze ook volledig. De training bedraagt 2 dagen: 8 en 19 oktober.
  • Het getrainde groepje collega’s (‘ambassadeurs’) bekijkt tijdens een voorbereidend overleg (2u, met symbolische €-vergoeding) welke aspecten we kunnen en willen uitrollen in Merelbeke.
  • In het najaar van 2018 is er een nieuwe buurtbijeenkomst voor iedereen in Merelbeke waarbij de lokale ambassadeurs samen met alle collega’s interactief aan de slag gaan. We willen dan ook voldoende aandacht schenken aan uitdiepende kennismaking (‘wie doet wat’) en afspraken.

Werkzaam in Merelbeke en wil jij écht mee het verschil maken? Meld je dan nu aan bij michiel.van.lysebetten@hvg.be om de training te volgen zodat we in het najaar een nieuwe stap kunnen zetten naar meer concrete samenwerking.