Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Terugblik buurtbijeenkomst Destelbergen

Op 19 april 2018 vond in het Jeugd- en gemeenschapscentrum een buurtbijeenkomst plaats voor alle zorg- en hulpverleners die werkzaam zijn in Destelbergen en Heusden. 

Er waren 33 collega's die elkaar ontmoetten.

Na een korte inleiding door LMN Regio Gent, waarbij aandacht was voor de hervormingen in de eerste lijn en de zorggids, konden de aanwezigen in kleine groep aan de slag gaan. Coach Katrien liet hen nadenken over een casus: waar loopt de samenwerking goed? Wat kan beter? Vervolgens werd er ook gebrainstormd om te komen tot meer lokale interprofessionele samenwerking en afspraken.

Enkele sfeerbeelden kan u bekijken door op onderstaande foto te klikken:

Downloads:

Next steps:

Als we naar de toekomst kijken, willen we graag meer  inhoudelijk body geven aan het ‘eerstelijnsnetwerk Destelbergen’. Het in Nederland succesvolle ‘vierbollenmodel’ helpt hulpverleners met verschillende achtergrond op een zelfde manier naar patiënten/cliënten kijken zodat men effectief en doelgericht (zorg organiseren vanuit de doelen van de cliënt) kan samenwerken. Het voorstel:

  • We zoeken een vijftal collega’s werkzaam in Destelbergen die écht willen bouwen aan een eerstelijnsnetwerk Destelbergen en bereid zijn om een training te volgen rond het vierbollenmodel. Het LMN brengt de training naar Vlaanderen en bekostigt deze ook volledig. De training bedraagt 4 dagdelen; we kunnen in overleg bekijken hoe we dit best inplannen.
  • Het getrainde groepje collega’s (‘ambassadeurs’) bekijkt tijdens een voorbereidend overleg (2u, met symbolische €-vergoeding) welke aspecten we kunnen en willen uitrollen in Destelbergen.
  • In het najaar van 2018 is er een nieuwe buurtbijeenkomst voor iedereen in Destelbergen waarbij de lokale ambassadeurs samen met alle collega’s interactief aan de slag gaan. We willen dan ook voldoende aandacht schenken aan uitdiepende kennismaking (‘wie doet wat’) en afspraken.

Werkzaam in Destelbergen en wil jij écht mee het verschil maken? Meld je dan nu aan bij michiel.van.lysebetten@hvg.be om de training te volgen zodat we in het najaar een nieuwe stap kunnen zetten naar meer concrete samenwerking.