Terugbetaling psychologische begeleiding en psychotherapie

De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding verschilt naargelang het ziekenfonds. Het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG geven hiervan een overzicht in een handige tabel.

Je vindt op de website van OPGanG een algemene overzichtstabel met informatie van alle ziekenfondsen. Daarnaast vind je een samenvattend document dat op één pagina samenvat welke terugbetaling elk ziekenfonds biedt. Er is een versie voor de doelgroep kinderen en jongeren en een versie voor de doelgroep Volwassenen.

Meer info op http://www.opgang.be/