Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Steeds meer zorgverleners gebruiken Vitalink

Vitalink, het online platform van de Vlaamse Overheid voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners wordt steeds meer gebruikt. Zo neemt het aantal Sumehrs op Vitalink snel toe en op korte termijn wordt ook het gedeeld medicatieschema in verschillende softwarepakketten geïntegreerd.


Klinkt Vitalink voor u als chinees in de oren? In dit filmpje (dat vooral focust op een gedeeld medicatieschema, minder op Sumehrs) wordt haarfijn uitgelegd wat Vitalink is.

Sumehr?
Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de minimale gegevens bevat die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden (meer over Sumehr). Terwijl er eind vorig jaar nog maar 254 Sumehrs waren ingegeven in Vitalink, staat de teller nu al boven de 16.600. De verklaring? Bijna alle softwarepaketten van huisartsen ondersteunen intussen de Sumehr. Huisartsen die een minimaal aantal Sumehrs ingeven, krijgen daarvoor ook een vergoeding van het RIZIV. Per 100 opgeladen Sumehrs verdient u als arts 500 euro.

Gedeeld Medicatieschema!
Ook de andere types gegevensdeling via Vitalink zitten in de lift. Het aantal medicatieschema's is gestegen tot 2.035 schema's. Voorlopig ondersteunen echter nog niet alle huisarts- en apothekerspakketten het medicatieschema uit Vitalink. Ook andere zorgverlenersberoepen (bv: verpleegkundigen, diëtisten,...) kunnen hier nog niet allemaal gebruik van maken. Een overzicht van de softwarepakketten die wel al klaar zijn kan u alvast hier terugvinden. Staat uw pakket er nog niet tussen? Kaart dit aan bij uw softwareleverancier! Wat de huisartsen en apothekers betreft, hier is alvast goed nieuws: in februari 2015 kondigde iMinds Health aan dat het softwareleveranciers van apotheek- en huisartsenpraktijksoftware gaat helpen met de integratie van het Vitalink-medicatieschema.

Deze softwarepakketten boden zich aan: de softwarepakketten voor huisartsen Windoc, Medidoc, HealthOne, CareConnect, Prodoc en Daktari en apotheeksoftware Farmad, Greenock, Pharmawin, Officinal, ViaNova en Sabco. Voorwaarde voor de steun van iMinds is dat deze softwarepakketten daadwerkelijk het medicatieschema uitrollen en dat hun klanten er gebruik van maken. De softwaremakers krijgen van iMinds een vergoeding naarmate meer gebruikers medicatieschema's aanmaken. Dit moet softwareleveranciers ertoe aanzetten om u als huisarts of apotheker vlot te kunnen laten werken met het medicatieschema, binnen uw softwarepakket. Door de integratie in deze pakketten zullen uiteindelijk een tienduizendtal zorgverleners uiterlijk tegen november 2015 medicatieschema's kunnen delen met andere zorgverleners en met hun patiënten.

(tekst grotendeels overgenomen van nieuwsbrief Vitalink)