Steeds meer kinesitherapeuten voldoen aan kwaliteitscriteria

Bij huisartsen en apothekers is het al langer verplicht: een accrediteringssysteem waarbij men door het volgen van bijscholingen credits punten kan behalen en zo kan aantonen dat men zijn kennis voldoende onderhoudt. Ook kinesitherapeuten hebben een een dergelijk systeem en hoewel dit voorlopig nog niet verplicht is, sluiten steeds meer kinesitherapeuten zich hierbij aan.

Sinds de start van het kwaliteitsbevorderd systeem in de kinesitherapie in 2011, zijn er al zo'n 6500 van de 18000 actieve Belgische kinesitherapeuten die er vrijwillig voor gekozen hebben om mee te stappen in het accrediteringstraject. Het is de vzw Pro-Q-Kine die dit hele systeem heeft opgezet. Naast het volgen van erkende bijscholingen waardoor men dus punten kan verzamelen, nemen kinesitherapeuten ook deel aan LOKK's: LOkale Kwaliteisgroepen Kinesitherapeuten. Tijdens deze LOK's is er aandacht voor peerreview. Enerzijds zijn er vragenlijsten die de kinesitherapeut zelf invult en anderzijds zijn er ook vragenlijsten die de patiënt invult.

Kinesitherapeuten die voldoen aan de voorwaarden, worden opgenomen in een kwaliteitsregister dat online raadpleegbaar is via www.kinesitherapie.be. Zo kunnen collega-zorgverleners en patiënten te allen tijde nagaan welke kinesitherapeuten aan het accrediteringssysteem voldoen. Aangezien het systeem nog niet verplicht is, moet uiteraard de kanttekening worden gemaakt dat kinesitherapeuten die hierop niet worden vermeld, niet per definitie slechte therapeuten zijn. Hoe dan ook is het een positieve evolutie dat steeds meer kinesitherapeuten de nood inzien van een kwaliteitsbevorderend systeem en zich hierbij ook aansluiten.

(bron: Knack Magazine)