Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Start huisapotheker en delen van medicatieschema’s: een gedeelde uitdaging

Sinds oktober neemt het aantal Vitalink medicatieschema’s pijlsnel toe. Het engagement dat apothekers in het kader van het huisapothekerschap hierin hebben opgenomen, werpt duidelijk zijn vruchten af en is een nieuwe  stap richting een gedeeld medicatieschema. Het delen van een correct medicatieschema is een belangrijke voorwaarde inzake patiëntveilige zorgverlening. 

Elke hervorming kent echter zijn kinderziektes. Het ondersteunend consortium van organisaties, éénlijn.be, krijgt signalen van problemen of rolonduidelijkheden tussen artsen en apothekers over wie een schema aanpast en welke informatie erin thuishoort. Een meldformulier wil helpen om te verduidelijken welke problemen een technische oorzaak hebben, en welke voortkomen uit gebruikersfouten of onduidelijke afspraken rond het beheer van het medicatieschema.

Voor een aantal pakketten zijn de technische problemen grotendeels van de baan: CareConnect bij de artsen, Farmad en Officinal bij de apothekers hebben in labo-context en op het veld bewezen dat een goede uitwisseling van medicatieschema’s mogelijk is. Dat dit niet altijd zo op het veld wordt ervaren kan komen doordat gebruikers niet alle informatie ingeven, of een visualisatie die anders is dan men gewoon is  in het eigen pakket, aldus éénlijn.be. Ook uitwisselingen met een pakket waar nog niet alles technisch op punt staat, kan voor onverwachte wijzigingen in het medicatieschema zorgen. Om een goed onderscheid te maken tussen welke problemen gebruikers-gerelateerd en welke technisch van aard zijn, kan u bij problemen met het medicatieschema onderstaand formulier invullen. Op die manier is het mogelijk om de problemen te objectiveren en door te geven aan de betrokken softwareleveranciers.

Klik hier om het meldformulier te openen

Nu de technische uitwisseling mogelijk is geworden, en er meerdere zorgverleners aan één medicatieschema werken, worden zorgverleners geconfronteerd met wijzigingen op een medicatieschema dat ze voorheen grotendeels alleen beheerden. Dit is voor alle partijen binnen een zorgnetwerk een leerproces en kan voor frustraties zorgen. Belangrijk is te onthouden dat het doel van het medicatieschema is dat dit gedeeld beheerd wordt door verschillende zorgverleners, om de patiënt het meest recente overzicht van zijn medicaties te kunnen bezorgen. Er wordt gewerkt aan opleidingen om hier mee om te gaan, met behandeling van de meest gemelde problemen uit de bevraging en hoe deze te vermijden.


Gebruikt u al enige tijd het medicatieschema en wil u hier meer feedback over geven? Dan is er ook een meer uitgebreide bevraging die u hier kan vinden. Dit kan ons bijkomende input geven over de optimale samenwerking rond het medicatieschema. 

Artikel overgenomen via consortium éénlijn.be