SAVE THE DATE: nieuwe buurtbijeenkomsten Merelbeke - Destelbergen - Ledeberg

Samen met heel wat lokale partners organiseert het LMN Regio Gent opnieuw overlegmomenten voor alle zorg- en hulpverleners werkzaam in eenzelfde buurt. Met dit jaar bijzondere aandacht voor doelgerichte zorg en het 4-bollen model dat de professional ondersteunt om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen.

Tijdens zogenaamde buurtbijeenkomsten - momenten waarop je lokale collega's van andere disciplines kan ontmoeten - brengen we de eerstelijnsnetwerken tot leven in de praktijk. We proberen integraal te denken: collega's uit zorg en welzijn én het lokaal bestuur zijn steeds welkom. Op de buurtbijeenkomsten is er aandacht om elkaar en elkaars discipline beter te leren kennen, zowel op een formele als informele manier. Een goede samenwerking begint immers bij het kennen en vertrouwen van je collega's!

Daarnaast ondersteunen we jou als professional door training aan te bieden en door te stimuleren dat er afspraken gemaakt worden in je buurt. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor doelgerichte zorg en het 4-bollen model. Dit model ondersteunt de professional om de burger zijn verhaal te laten vertellen en om doelen te stellen. Als hulpverleners van verschillende disciplines het model beheersen en op dezelfde manier naar de burger kijken, kan er ook effectief worden samengewerkt. Het 4-bollen model is gebaseerd op de domeinen van de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). 

Enkele collega's ('ambassadeurs') uit de betrokken regio's Merelbeke, Destelbergen en Ledeberg volgen dit najaar een intensieve training om de zorg anders aan te pakken: ze proberen de doelen van patiënten/cliënten meer centraal te zetten (doelgerichte zorg). Eind dit jaar delen ze hun ervaringen dan met jou en collega's uit de buurt op een nieuwe buurtbijeenkomst!

SAVE THE DATE telkens van 12u tot 14u:

  • MERELBEKE: 6 december
  • DESTELBERGEN: 13 december
  • LEDEBERG: 18 december

Meer info over inschrijven volgt. De data zijn nog onder voorbehoud maar hou deze alvast vrij in je agenda! Wil je meer achtergrondinfo over het project? Die kan je hier terugvinden.

Contactpersoon: Michiel Van Lysebetten (michiel.van.lysebetten@hvg.be, 0484 97 76 15 of 09 335 24 85)