Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Recip-e: een stand van zaken

Een aantal artsen en apothekers stellen zich dezer dagen vragen met betrekking tot de status van het elektronisch voorschrift. Rechtsgeldig of niet? Prioriteit ten opzichte van het papieren exemplaar of niet? 

Om een helder antwoord te bieden op die vragen en alle twijfels weg te nemen, geeft Domus Medica een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken.

Met het Actieplan e-Gezondheid voor 2015-2018 werden vorig jaar de ambities van de federale minister van Volksgezondheid en haar regionale collega-ministers voor de komende jaren voorgesteld. In 20 concrete actiepunten wordt opgelijst wat zij in die periode willen realiseren op het vlak van e-Gezondheid. In Actiepunt 4: Elektronisch Voorschrift is de timing voor de ontwikkeling van Recip-e bepaald en worden de acties die voorzien zijn voor de evolutie van het elektronisch voorschrift, vermeld - waaronder: “Het elektronisch voorschrift geldt zonder voorschrift op papier” met 01/07/2016 als voorziene timing.

Tot op vandaag werd er echter geen enkele wet of Koninklijk Besluit in dat verband gepubliceerd, gewijzigd of geschrapt. Hoewel het elektronisch voorschrift an sich vandaag en zelfs vóór 01/07/2016 al rechtsgeldigheid genoot, blijft het papieren voorschrift dus nog steeds vereist en dat blijft zeker zo tot het einde van dit jaar.

Het papieren voorschrift blijft noodzakelijk!

Het papieren exemplaar van het voorschrift - in zijn huidige wettelijke vorm - blijft nog zeker tot 01/01/2017 vereist voor de apotheker om ze uit te kunnen voeren/om de medicatie te mogen afleveren. Voorlopig blijft de status van het elektronisch voorschrift dus ongewijzigd. Hoewel het sterk aanbevolen is om systematisch elektronisch voor te schrijven, is het papieren voorschrift om hoger vermelde redenen en tot nader order een conditio sine qua non.

Dit artikel werd integraal overgenomen van Domus Medica.