Project "City of People" - deelnemers gezocht

Voor het project "City of People", van o.a. Stad Gent en Universiteit Gent, over de moeilijkheden die senioren ondervinden op vlak van mobiliteit en waarbij vereenzaming vaak een betreurenswaardig gevolg is, zoekt men nog naar een aantal professionals. Werkt u met senioren in de wijk Muide-Meulestede? Deel dan uw expertise in een workshop!

Wat houdt het "City of People"-project in?

Binnen dit project worden de burgers van Gent geraadpleegd om innovatieve oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Zo wordt er binnen de eerste cyclus van het project gewerkt rond het thema "vermaatschappelijking van de zorg". Dit omdat de zorgsector in de nabije toekomst geconfronteerd zal worden met heel wat nieuwe uitdagingen zoals het groeiende tekort aan personeel in de zorgsector en de groeiende werkdruk voor dit personeel.

In samenspraak met OCMW-Gent en stad Gent is besloten om binnen dit thema te specifiëren op de doelgroep van senioren die mobiliteitsproblemen ervaren en daardoor op sociaal vlak weinig contact hebben. Dit zijn senioren die wonend zijn in de wijken Muide-Meulestede.

Rond deze groep wordt er momenteel door de UGent een analyse gedaan van de moeilijkheden die deze doelgroep ondervindt. Wanneer deze moeilijkheden in kaart zijn gebracht, zal er in co-creatie met de burgers van Gent gewerkt worden aan oplossingen voor deze problemen. Vervolgens worden deze oplossingen getest door verschillende personen die hier belang bij hebben.

Hoe kan u ons helpen?

Als expert of ervaringsdeskundige in uw functie (het kan hier gaan over thuiszorg, oppasdiensten, apothekers, kinesisten, huisartsen, wijkgezondheidscentra, ... en nog veel meer), kan u een belangrijke bijdrage leveren. We vinden het immers erg belangrijk om dit traject in nauwe samenwerking ,met personen die actief zijn in het veld, te doorlopen.

Zo zijn we in het "City of People"-project nog op zoek naar hulpverleners uit de zorgsector om deel te nemen aan een van onze workshops. In deze workshops zal er gepeild worden naar welke moeilijkheden deze doelgroep kent. Zoals vermeld, komt u met uw functie in aanmerking voor een deelname aan één van de volgende workshops.

Heb je interesse voor een deelname aan een van onze workshops? Wil je meer informatie over het project?

Mail dan naar Joke.Vasseur@stad.gent. Of bel naar het nummer: 0496/ 30 14 71.