Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Proefproject "Diabetes on the run"

Vanaf 1 mei 2017 gaan Solidariteit voor het Gezin, Bond Moyson en De Voorzorg, van start met het project ‘Diabetes on the run’ gedurende 6 maanden. Het is de bedoeling om zo het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg gecontroleerd uit te testen. De diabeteseducator en de huisarts zullen tijdens dit project nauw samenwerken.

Wat is ‘Diabetes on the run’?

Door recente technologische evoluties is het mogelijk om begeleiding en opvolging van diverse meetwaarden (glucose, bloeddruk, gewicht, fysieke activiteit) vanop afstand te doen. Zo bestaat de app “Healthlook” die gemeten waarden kan inlezen via bluetooth en zelfs deze waarden kan verwerken en interpreteren. Dit betekent dat de patiënt enerzijds real-time feedback, gebaseerd op internationale standaarden en gevalideerd door een erkende beroepsorganisatie huisartsen (Domus Medica), ontvangt over de gemeten waarden. Anderzijds kan de diabeteseducator gepersonaliseerd advies verlenen via de chatfunctie of een videogesprek. Ook de resultaten van (3-maandelijkse) bloedafnames door de huisarts (i.k.v. het zorgtraject diabetes) kunnen in de app worden opgenomen.

Wie kan deelnemen?

Diabetes type 2 patiënten die opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes. Op 1 mei werd de app normaliter in gebruik genomen door 100 diabetespatiënten: 50 die begeleid worden door de educatoren van Solidariteit voor het Gezin en 50 door die van Bond Moyson/De Voorzorg (Sovervlag).

Wat kan de patiënt verwachten van ‘Diabetes on the run’?

Bij de start van het project wordt de patiënt bezocht door zijn/haar gekende diabeteseducator.  Ten eerste ontvangt de patiënt tijdens dit huisbezoek:

  •         Een digitale glucosemeter (Roche – Aviva Connect)
  •         Een digitale weegschaal
  •         Een digitale bloeddrukmeter
  •         Een digitale stappenteller

die alle geconnecteerd kunnen worden met de smartphone of tablet van de patiënt. Indien de patiënt niet beschikt over een smartphone of tablet voorziet het project tevens een Ipad Mini 2. Na afloop en het volledig doorlopen van het project mag de patiënt het materiaal houden, met uitzondering van de Ipad Mini 2. Als hij/zij dat wenst, kan de Ipad Mini 2 aangekocht worden voor een voordelige prijs.

Ten tweede wordt er tijdens het huisbezoek uitleg gegeven over de werking en het gebruik van de toestellen en de app Healthlook. De eerste metingen zullen samen met de diabeteseducator uitgevoerd worden zodat de patiënt alles goed onder knie heeft om te starten.

Gedurende het project zal de patiënt op regelmatige tijdstippen verschillende metingen (glucose, gewicht, bloeddruk, beweging/slaap,…) uitvoeren. De app Healthlook kan deze metingen verwerken en interpreteren. Dit zorgt ervoor dat de patiënt onmiddellijk na de meting gestandaardiseerd advies ontvangt. Daarnaast kan de diabeteseducator, na het raadplegen van de app Healthlook, gepersonaliseerd advies verlenen via de chatfunctie. Heeft de patiënt vragen over uw metingen, medicatie, voeding, reizen,… kan de patiënt deze op elk moment stellen via de chatfunctie van de app Healthlook. De diabeteseducator zal op regelmatige tijdstippen de vragen beantwoorden. Is er meer uitleg nodig rond een bepaald onderwerp, kan de patiënt een afspraak vastleggen met de diabeteseducator voor een videogesprek.

De diabeteseducator en de huisarts zullen tijdens dit volledige project nauw samenwerken. De huisarts kan inloggen in de app Healthlook Pro om de waarden op te volgen en ontvangt om de 3 maanden een verslag.

Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met Lieselotte Sandra, projectcoördinator (lieselotte.sandra@svhg.be of 0492/27 60 48).