Pilootprojecten geïntegreerde chronische zorg: voorlopig 16 projecten goedgekeurd

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau hebben zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Daarmee zetten ze een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken.

De zestien projecten zijn verspreid over heel België: zeven in Vlaanderen, zes in Wallonië, twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één in de Duitstalige Gemeenschap. Ze richten zich op allerhande chronische aandoeningen en bestaan uit een samenwerking tussen verschillende zorgverleners, zoals apothekers, huisartsen, geriaters, thuisverpleegkundigen, enzovoort. Tegen maart 2017 kunnen de eerste pilootprojecten van start gaan op het terrein.

Op 2 februari 2016 stelden minister De Block en haar collega-ministers van Volksgezondheid van de deelstaten de Gids ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’ voor. Het uitgangspunt van de gids is een nieuwe visie op geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, met een driedubbel doel – de zogenaamde ‘Triple Aim’ doelstelling: een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten en hun mantelzorgers; een bevolking die langer gezond leeft; en een doeltreffender gebruik van de beschikbare middelen. Daarnaast moet er bijzondere aandacht gaan naar het welzijn van de betrokken zorgverleners. 
Het hele project geïntegreerde zorg voor chronisch zieken wordt ondersteund door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Riziv.

Interdisciplinaire benadering
Samen met deze gids lanceerden de ministers ook een oproep naar de sector om voorstellen in te dienen voor pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Op 31 mei 2016 had de FOD Volksgezondheid 70 kandidaat-pilootprojecten ontvangen, waaruit er uiteindelijk zestien zijn geselecteerd. (Zie de volledige lijst onderaan dit document.) Via die projecten zullen bepaalde ideeën en concepten rond geïntegreerde zorg voor chronische patiënten uitgetest worden binnen een geografisch afgelijnde regio.

Alle projecten vertrekken van een geïntegreerde visie op chronisch zieken. Ze mikken op een versterkte samenwerking tussen zorgverleners op de eerste en de tweede lijn, partners uit de woon- en de thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers en welzijnsorganisaties. Er kunnen ook nog andere actoren betrokken worden, bijvoorbeeld uit de non-profit sector, de ziekenfondsen, de vrijetijdssector, lokale overheden en de private sector.

Ondersteuning
De geselecteerde projecten krijgen de nodige ondersteuning van de overheid bij de uitwerking van hun actieplan. Naast financiering voor de administratie kan ieder project rekenen op een halftijdse coördinator en op de professionele begeleiding van een coach gespecialiseerd in zorgprocesverandering. De consultancybedrijven Möbius en Alfamanagement staan in voor die coaching. Het Jan van Es Instituut, een Nederlands kenniscentrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg, zorgt voor de nodige expertise op het vlak van het vertalen van de ‘triple aim’-benadering naar de verschillende projecten.

2,5 miljoen landgenoten
Circa 2,5 miljoen landgenoten hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap. Dat blijkt uit de recentste Gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Eén miljoen onder hen heeft het statuut van chronisch zieke bij het Riziv, een cijfer dat toeneemt naarmate de bevolking veroudert.

Het percentage personen met een langdurige aandoening stijgt sterk met de leeftijd. Bij jonge mensen tussen 15 en 24 jaar gaat het over 9,6%; van de 75-plussers heeft bijna de helft (48,8%) een langdurige aandoening. Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer chronische patiënten die meerdere ziekten of aandoeningen tegelijkertijd hebben.

De zestien geselecteerde projecten
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Regio: stad Brussel, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node
Titel project: Better Offer and Organization thanks to the Support of a Tripod model (BOOST)

Regio: Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst
Titel project: Keep Moving

Duitstalige Gemeenschap
Regio: Duitstalige Gemeenschap
Titel project: Gesunde DG

Vlaanderen
Regio: kleinstedelijke zorgregio Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal
Titel project: Iedereen Inclusief GAOZ

Regio: Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Wervik
Titel project: De Brug – het vormen van een zorgketen van diagnostiek, behandeling en begeleiding en preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement in samenwerking met alle zorgpartners waarbij de cliënt en zijn mantelzorger centraal staan

Regio: Midden-West-Vlaanderen, Poperinge, Ieper, Diksmuide, Roeselare-Izegem
Titel project: Collectief impactplatform chronic care (CIPCC)

Regio: kleinstedelijke zorgregio’s Torhout, Oostende en Veurne
Titel project: Geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt & omgeving met polyfarmacie , meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede

Regio: Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HaZoDi)
Titel project: Herkenrode Geïntegreerd zorgmodel – de kracht van verbinden

Regio: Leuven, Heverlee, Wijgmaal, Kessel-Lo
Titel project: ZorgZaam Leuven, een pilootregioproject chronisch zieken 2017 – … met een focus op kwetsbare gezondheid door chronische aandoeningen

Regio: Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Temse, Sint-Gillis-Waas
Titel project: Zorgregio Waasland: Zorgcontinuïteit en empowerment chronisch zieken

Wallonië
Regio: Ottignies, Court-Saint-Étienne, Waver, Genepiën, Mont-Saint-Guibert
Titel project: Développement et implémentation d’une politique de soins intégrés dans le Brabant Wallon centre, à partir de la prise en charge des patients souffrants de dépendance au sens large avec pathologies induites et/ou de comorbidités importantes.

Regio: Luik, Seraing
Titel project: Réseau Liégeois Intégré pour une Nouvelle Autonomie

Regio: Dinant, Beauraing, Ciney, Rochefort, Yvoir, Hamois
Titel project: Projet “Soins intégrés maladies chroniques – zone Dinant/Beauraing”

Regio: de volledige provincie Luxemburg
Titel project: Chronilux – Prise en charge globale des personnes présentant un syndrome métabolique et ses conséquences

Regio: La Louvière, Morlanwelz, Binche
Titel project: Dispositif interdisciplinaire de prise en charge des patients souffrant d’un handicap neurologique dans la région du Centre

Regio: Namen, Profondeville, Assesse, Andenne, Gesves, Ohey, Floreffe, Gembloux, Éghezée, Fernelmont
Titel project: Projet “Soins intégrés maladies chroniques – zone Grand Namur”

Dit artikel werd integraal overgenomen van Domus Medica.

En onze regio?
Men ziet potentieel in de projectaanvraag voor de stad Gent, maar men kan de kandidatuur in de huidige status niet laten doorgaan naar de conceptualisatiefase. Wel biedt men ons de mogelijkheid om het ingediende projectvoorstel te verduidelijken/verfijnen en een aangepaste versie van de interesseverklaring in te dienen ten laatste op 31/08/2016.

De projectaanvraag voor de gemeenten Melle, Destelbergen en Merelbeke werd niet weerhouden om toe te treden tot de conceptualisatiefase omdat het kandidaat-project niet voldoet aan de vooropgestelde criteria. Een omstandige motivering voor het niet weerhouden van het kandidaat-project zal alle betrokkenen later nog worden toegezonden.

Wenst u meer informatie over de stand van zaken in onze regio of wil u betrokken worden? Neem dan zeker een kijkje op www.lmnregiogent.be/piloot.