Personal Health Viewer

De patiënt krijgt inzage in zijn persoonlijk medisch platform via Personal Health Viewer. Het nieuwe portaal biedt een overzicht van alle medische gegevens die elektronisch beschikbaar zijn. Wens je als zorgverstrekker hierover meer te weten?

Maggie De Block stelt het online portaal Mijngezondheid, ook wel Personal Health Viewer voor. De burger kan op deze manier beter op de hoogte zijn van zijn gezondheidsgegevens en een actievere rol spelen in de zorg.

Het gaat om:

  • medische informatie die zorgverleners (huisarts, artsen in het ziekenhuis, apotheker …) elektronisch bewaren en delen
  • informatie van het ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie)
  • informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP).

Wens je als zorgverlener hierover meer te weten? Eénlijn.be biedt opleidingen aan waarin we je tonen wat er allemaal mogelijk is. Klik hier voor meer informatie. Je kan gerust zelf zo'n sessie aanvragen/organiseren. Het volstaat een datum, uur en locatie door te geven.