Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Parameters voortraject diabetes

Vorig jaar werd de diabetespas vervangen door het voortraject diabetes. Een van de voorwaarden is de registratie van parameters door de huisarts, vastgelegd in een zorgprotocol. In de loop van 2017 zouden deze (anoniem) opgehaald worden voor HealthData.

Het Verzekeringscomité besliste eind vorig jaar om het aantal parameters te beperken dat in de eerste fase van het zorgprotocol moet worden overgemaakt. Het gaat enkel om parameters die gestructureerd geregistreerd kunnen worden:

  • startdatum voortraject
  • lengte, gewicht
  • systolische en diastolische bloeddruk
  • criteria klinische biologie (HbA1c, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, eGFR en microalbuminurie).

Een werkgroep zal zich buigen over de standaardisatie van de overige criteria. Pas als deze geüniformiseerd zijn, en in de softwarepakketten opgenomen, zal de registratie ervan starten.

Lees meer op de website van het Riziv.

Artikel integraal overgenomen van Domus Medica