Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Orthopedagogen in de eerstelijnszorg

Kent u een othopedagoog met een master orthopedagogiek die werkt in de eerstelijn en wil deelnemen aan een interview? In deze masterproef worden de taken en competenties van de masteropleiding onderzocht.

Ik ben Lisa Braeckevelt en zit momenteel in mijn tweede master orthopedagogiek aan de universiteit van Gent.

Als sluitstuk van mijn opleiding ben ik bezig aan mijn masterproef. Deze gaat over de meerwaarde van een master orthopedagogiek op de eerstelijnszorg. Er zijn namelijk veel verschuivingen gaande, er komt steeds meer aandacht voor multidisciplinaire samenwerkingen op de eerstelijnszorg.

In de masterproef probeer ik na te gaan waarom een orthopedagoog voor een job in de eerstelijnszorg kiest en wat zijn/haar takenpakket inhoudt. Verder zal ik nagaan welke onderdelen en competenties van de opleiding ze actief gebruiken, en welke zaken ze missen in de opleiding.

Ik probeer een beeld te vormen over orthopedagogen die op de eerste lijn werken, waarom ze dat doen en hoe ze te werk gaan. Daarna zal ik alle interviews naast elkaar leggen en nagaan welke zaken naar voor komen. Meer bepaald welke verbeteringen er kunnen aangebracht worden, niet enkel voor de opleiding maar ook bij de multidisciplinaire samenwerkingen op de eerstelijnszorg.

Mijn vraag naar jullie toe is of er een master orthopedagogiek op jullie dienst werkt en of deze zou geïnteresseerd zijn me te helpen bij mijn masterproef? Dan kunt u mij contacteren via lisa.braeckevelt@gmail.com.

Alvast bedankt voor jullie antwoord!