Opstart Kring van Zelfstandige Thuisverpleegkundigen

Op 24 april kwamen 22 zelfstandige thuisverpleegkundigen met het LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent, samen om de verdere krijtlijnen uit te tekenen van de opstart van een kring voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. Hier een korte samenvatting van het overleg. Kom jij op 29 mei mee werken aan de inhoud?

Kring in oprichting

De kring wordt opgericht voor de Stad Gent en zijn deelgemeenten (zelfde gebied als de Eerstelijnszone Gent). De bedoeling is dat alle zelfstandige thuisverpleegkundigen welkom zijn, ongeacht of zij zijn aangesloten bij een Vlaamse beroepsvereniging zoals NVKVV, VBZV, Mederi,… De overkoepelende gedachte is dan ook: LOKAAL SAMEN STERK! Er zal hier op verder gewerkt worden. Aangezien de kring nog in oprichting is, is het nog niet mogelijk om je al aan te sluiten. Verschillende verpleegkundigen denken nu eerst samen na over acties die de kring kan ondernemen.

Concrete acties

De toekomstige kring wil meer zijn dan enkel en alleen het organiseren van vormingen! Ideeën zijn:

  • Overzicht bijscholingen: In Gent worden er ontzetten veel bijscholingen georganiseerd. Vanuit de kring kan een overzicht opgesteld worden van de bestaande vormingsmogelijkheden, eerder dan zelf vormingen te gaan organiseren.
  • Zichtbaarheid: Inzetten op de zichtbaarheid van de beroepsgroep, logo ontwikkelen,…
  • Intervisies: Hierbinnen kunnen bepaalde casussen of zaken waar je mee vast zit uit de praktijk aan elkaar voorstellen en bespreken. De input en andere kijk van collega’s kan hier vaak een grote hulp in betekenen en nieuwe inzichten bieden.
  • Speeddate om elkaar beter te leren kennen. ‘onbekend is onbemind’
  • Onderhandelingen met de ziekenhuizen.
  • Samenwerking rond wachtdienst en vervangingen.
  • Hoe ook de jongere verpleegkundigen betrekken?

Dit zijn heel veel concrete acties; de aanwezigen kozen ervoor om drie werkgroepen op te richten en daarrond effectief te beginnen werken:

  1. Voorstel uitwerken rond ‘collegiaal vervangen in Gent’
  2. Voorstel uitwerken rond zichtbaarheid en profilering (en in een volgende fase wil men komen tot afspraken met ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties,…)
  3. Een bijscholing organiseren onder de vorm van intervisie

Oproep

We zijn op zoek naar geïnteresseerden die op 29 mei mee een werkgroep willen ondersteunen. Wil jij hier graag aan mee werken? Laat zeker iets weten via michiel.van.lysebetten@hvg.be! Iedereen is welkom!

In het najaar had men dit dan graag voorgesteld aan de alle verpleegkundigen. Hier krijgt de intervisie (werkgroep 3) dan een plaats en kunnen de voorstellen van werkgroep 2 en 3 worden teruggekoppeld naar alle collega's.

Er zijn al heel wat verpleegkundigen bereikt maar er zijn er ook nog een heel aantal die we niet bereikt hebben… Bij deze aan iedereen nog eens een warme oproep dit mee bekend te maken! Spreek je collega’s hierover aan, breng hen op de hoogte, geef hun mailadres door,…