Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Opening gecreëerd voor diabeteseducatie in voortraject diabetes

Zorgverleners zien het al lang als een pijnpunt: pas wanneer een patiënt in een zorgtraject zit, heeft hij recht op terugbetaalde diabeteseducatie. Patiënten in een voortraject vallen uit de boot. Voor bepaalde risicogroepen zou daar verandering in kunnen komen.

Op 29 augustus 2016 werd een nota goedgekeurd op de Nationale Commissie artsen ziekenfondsen die regelt dat patiënten in een voortraject diabetes, jonger dan 70 jaar en met een extra risico recht zouden hebben op diabeteseducatie. Patiënten in een voortraject konden al langer beroep doen op een podoloog en een voedingsdeskundige maar tot op heden dus nog niet op een diabeteseducator. Nu ligt er dus een voorstel op tafel dat daar verandering in zou brengen. Het gaat dus nog niet om concrete wijzigingen in het veld.

Om de multidisciplinaire samenwerking binnen het voortraject te bevorderen, werd een bijkomend budget van 8,7 miljoen euro vrijgemaakt. Jammer genoeg is dit budget niet toereikend om iedereen met een voortraject terugbetaalde diabeteseducatie aan te bieden en daarom werd er gekozen om te focussen op risicopatiënten. Patiënten met naast type 2-diabetes ook obesitas en/of hypertensie zouden tot viermaal per jaar educatie kunnen krijgen op voorwaarde dat zij ouder zijn dan 14 jaar en jonger dan 70 jaar. Niet alleen diabeteseducatoren zouden vergoed kunnen worden maar ook thuisverpleegkundigen, apothekers en kinesitherapeuten. Meer concrete informatie is er evenwel nog niet. Bovendien moet dit in de Nationale Commissie goedgekeurde voorstel nog voorgelegd worden aan verschillende andere organen om vervolgens nog te worden omgezet in regelgeving.

Daarnaast zouden er ook (alweer) enkele regels voor de zorgtrajecten aangepast worden (zowel voor diabetes als voor CNI), maar ook hier gaat het dus om door de Commissie goedgekeurde voorstellen die nog in regelgeving omgezet moeten worden.

  • Patiënten die nog orale antidiabetesmiddelen gebruiken zouden niet langer gratis materiaal krijgen om hun glucosespiegel te controleren. Er zouden immers onvoldoende wetenschappelijke bewijzen zijn dat dit nut heeft.
  • Consultaties bij de diabetoloog zouden nog maar twee keer volledig terugbetaald worden (daarna wel remgeld te betalen). Bij de nierspecialisat zouden tot vier consultaties volledig terugbetaald worden. Men kiest voor deze aanpak omdat men de huisarts als spil ziet binnen de zorg.
  • Als een patiënt in de diabetesconventie terechtkomt of nierdialyse moet krijgen zou de specialist van het zorgtraject niet langer een forfait krijgen.

Conclusie: educatie in het voortraject is er dus nog niet in de praktijk, maar positief is alvast dat er een opening wordt gevreëerd om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.