Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Onder de vleugels van het Agentschap

Vanaf 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het beleid inzake de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). Omdat er een overgangsperiode van twee jaar werd vastgelegd tussen de federale overheid en de gemeenschappen, sloot het LMN Samen in Zorg een opnieuw een contract voor twee jaar, met het RIZIV.

Bevoegdheidsoverdracht

Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid voor de LMN's overgedragen naar de gemeenschappen. Vanaf 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor het beleid terzake. Dit zal worden opgenomen door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Overgangsprotocollen

Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen werden er tussen de federale overheid en de gemeenschappen overgangsprotocollen afgesloten. In deze protocollen is een overgangsperiode bepaald gedurende dewelke de huidige federale overheidsdiensten de materies in kwestie nog verder zullen behandelen. Concreet houdt dit in dat voor de LMN's, het RIZIV de dossiers zal blijven behandelen tot 31 december 2015. 

Op 14 maart 2014 sloot het LMN Samen in Zorg (de Huisartsenvereniging Gent en de huisartsenkring Merelbeke) een contract met het RIZIV, voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015.