Omzendbrief verlengen zorgtrajecten na jaar 4

De verlenging van de zorgtrajecten na de initiële periode van 4 jaar moet geregeld worden via een nieuw koninklijk besluit. In dit KB moeten een aantal andere thema’s geregeld worden, waaronder de stopzetting van een ZT, de communicatie van de VI (ziekenfondsen) over deze stopzetting naar de 3 partijen en de voorwaarden voor de hervatting van een ZT na een stopzetting.

Omdat er rond deze thema’s nog verder overleg nodig is en men ook verkiest om de resultaten van de evaluatie van de zorgtrajecten af te wachten, zal het nieuw KB pas later gepubliceerd worden. Ondertussen wordt de verlenging van de ZT na 4 jaar geregeld via een omzendbrief VI zie http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Ziekenfondsen/default.asp

Concreet betekent dit dat een ZT na afloop van het 4de jaar gewoon verder loopt. De verlenging geldt voor 1 jaar (nieuwe einddatum). 

Het zorgtraject wordt voor de jaren na het 4e jaar verlengd door het ziekenfonds, door te kijken of de voorwaarden voor het 3e jaar vervuld zijn, namelijk: dat er 2 contacten per jaar geweest zijn met de huisarts, één raadpleging bij de specialist en een GMD bij de huisarts.

Belangrijk: de zorgtrajectcontracten blijven verder lopen: er moet dus geen nieuw contract ondertekend worden!

De patiënt heeft recht op een jaar educatie, net als in het tweede, derde en vierde jaar van het zorgtraject.