Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Nieuws zorgtrajecten

Sinds 1 januari 2019 zijn er wijzigingen in de regelgeving van de zorgtrajecten. Meer bepaald aan de zorgtrajectcontracten en aan de verlenging die rekening houdt met een prestatie specialist. De ziekenfondsen melden ons dat veel artsen nog de “oude” zorgtrajectcontracten hanteren. Gelieve dus de vernieuwde zorgtrajectcontracten te gebruiken! 

1. Zorgtrajectcontracten

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens te laten verwerken voor een wetenschappelijke evaluatie omdat de privacywet dit reeds toelaat. De tekst in het luik “verbintenissen van de patiënt” is in die zin aangepast.

U vindt het nieuwe zorgtrajectcontract Diabetes hier en het nieuwe zorgtrajectcontract CNI hier. Deze zijn ook te vinden op www.zorgtraject.be.

De ziekenfondsen melden ons dat veel artsen nog de “oude”  zorgtrajectcontracten gebruiken. De ‘oude’ modellen zorgtrajectcontracten zullen nog tot 30 juni 2019 aanvaard worden.

Nog niet alle softwareleveranciers hebben de nieuwe zorgtrajectcontracten geïntegreerd in de software van de huisartsen. Het Riziv en het eHealthplatform hebben de softwareleveranciers verwittigd dat de nieuwe zorgtrajectcontractmodellen moeten gebruikt worden.

2. Verlengen van een zorgtraject door rekening te houden met een prestatie specialist

Indien de patiënt met een zorgtraject in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis verblijft en zich om medische redenen niet meer kan verplaatsen naar de raadpleging van de specialist, komt het aanrekenen van de honoraria voor een bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een specialist ook in aanmerking voor de jaarlijkse verlenging, op voorwaarde dat de arts-specialist een zorgtrajectcontract voor de betrokken ziekte mag ondertekenen.

(103051 Bezoek in een rustoord voor bejaarden of in een rust- en verzorgingstehuis door een geneesheer-specialist, op schriftelijke vraag van de behandelende huisarts of van de behandelende huisarts op basis van verworven rechten, met schriftelijk verslag van de geneesheer-specialist. De aanwezigheid van beide geneesheren samen is vereist indien zij gevraagd wordt in de schriftelijke aanvraag)