Nieuwe steekkaarten voor diabeteseducatoren

Het Huis voor Gezondheid ontwikkelde samen de LMN's uit Vlaanderen en de Diabetes Liga nieuwe steekkaarten die diabeteseducatoren houvast bieden bij het geven van patiënteneducatie.

Elke steekkaart bestaat uit vier vaste onderdelen:aandachtspunten, doorverwijzing, interessante bronnen en eigen notities.

Deze steekkaarten zijn personaliseerbaar en digitaal beschikbaar op www.lmnregiogent.be/steekkaarten.