Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Nieuwe brochures diabetes & verkeer

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts...

Een medische aandoening  zoals diabetes vormt in principe geen belemmering om je in het verkeer te begeven. Rekening houdend met je behandeling en je gezondheidstoestand kan er wel een impact zijn op je rijvaardigheid. Er is dan ook een specifieke wetgeving omtrent het rijbewijs van toepassing. In de brochure PDF icon'Diabetes - veilig in het verkeer' (externe link) staan er concrete tips hoe een hypo- en hyperglycemie kan vermeden worden. Dit geldt zowel voor privaat als professioneel vervoer. Daarnaast gedetailleerde info over de administratieve stappen om een aangepast rijbewijs te bekomen, wat wettelijk verplicht is.

De PDF iconpraktische brochure voor artsen 'Aangepast rijbewijs bij diabetes' (externe link) behandelt meer in detail de wetgeving rond het rijbewijs, het rijgeschiktheidsadvies/attest en de taken van de behandelend arts. 

Professionals kunnen deze brochures vanaf nu bestellen via liga@diabetes.be