Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Nieuwe brochure 'Zorgsystemen en voorzieningen bij diabetes'

Deze brochure werd ontwikkeld naar aanleiding van de recente wijzigingen in het zorgtraject en voortraject type 2.

Iedereen met diabetes heeft in ons land vanaf de diagnose recht op een passende ondersteuning, afhankelijk van de behandeling. Het gaat om begeleiding door verschillende zorgverleners enerzijds, en anderzijds een tegemoetkoming in zelfzorgmateriaal. 

In de praktijk wordt dit geregeld via verschillende wettelijke zorgsystemen. De Diabetes Liga maakte een brochure "Zorgsystemen en voorzieningen bij diabetes".  Deze biedt voor de huisarts en zijn patiënten een overzicht van alle belangrijke wettelijke tegemoetkomingen en voorzieningen in het kader van de diabetesbehandeling en het preventieve gezondheidsbeleid.

Op de LMN-website is een stappenplan 'zorgtraject diabetes' voor de huisarts te vinden en in de rubriek 'documenten' zijn tal van nuttige documenten te vinden!

Het LMN maakte ook een presentatie omtrent de gewijzigde regelgeving zorgtraject en voortraject. Vraag er gerust naar!