Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Mobile Health in het actieplan eGezondheid

Een doelstelling van het nationaal plan eGezondheid is om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. Daarom lanceert minister Maggie De Block nu proefprojecten.

Wat is Mobile Health ?
Mobile Health (mHealth) maakt het mogelijk om via digitale (hard- en software) toepassingen gezondheids- en welzijnsgegevens van een patiënt permanent te verzamelen, visualiseren en delen met anderen.

Mobile Health en ons gezondheidssysteem
In het nationale plan e-gezondheid van de federale overheid is een actiepunt 19 “Mobile Health” opgenomen om tegen 2019 een kader te creëren om mHealth toepassingen te integreren in het gezondheidszorgsysteem, rekening houdend met een aantal kwalitatieve, juridische, organisatorische en financiële aspecten. Via proefprojecten wil men de nodige ervaring krijgen voor het uitwerken van dit kader.

Oproep proefprojecten Mobile Health
Zorgactoren - in de brede zin van het woord - die een mobiele toepassing willen toevoegen aan hun zorgproces in functie van de gezondheid van de patiënt, kunnen zich kandidaat stellen. De proefprojecten kunnen ingediend worden binnen éen van de volgende vijf domeinen:

  • diabeteszorg;
  • geestelijke gezondheidszorg;
  • acute stroke-zorg;
  • cardiovasculaire zorg;
  • zorg voor patiënten met chronische pijn.

De digitale toepassingen of apps zelf moeten voldoen aan de 3 volgende criteria:

  • Voldoende garanties voor de privacy en de beveiliging van de gegevens;
  • Mobiele apps en medische hulpmiddelen moeten integreerbaar zijn met elkaar en met de andere e-gezondheidsdiensten (EPD bijvoorbeeld);
  • Als een medisch hulpmiddel wordt gebruikt in het project, dan moet dit hulpmiddel het Europese CE-label hebben.

 

Verdere informatie is terug te vinden op de website van het RIZIV.