MFO: RIZIV-erkenning voor éénlijn.be-sessies

U kan een financiële tussenkomst aanvragen bij het RIZIV voor de organisatie van een lokaal MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg). Met een kleine projectgroep (één lokale arts én apotheker) kunt u al een lokaal project indienen en een interessant MFO organiseren in uw wijk! Een nieuw goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma is een éénlijn.be-opleiding.

MFO, of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers, wordt gedefinieerd als “een bijeenkomst, op regelmatige basis, van artsen en apothekers om de patiëntenzorg te optimaliseren en om de samenwerking tussen beide groepen van zorgverleners te bevorderen” (KB december 2009). Het MFO heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren.

Volgende opleidingen van éénlijn.be kregen nu ook een erkenning, waarvoor je een subsidie bij het RIZIV kan aanvragen:

  • Algmene verkenningstocht eGezondheid: een overzicht van alle belangrijke eGezondheidsdiensten
  • eGezondheid verkenningstocht met focus op Recip-e: focus op issues, gebruikersfouten, ... op het terrein mbt het elektronisch voorschrift. We geven heel wat tips & trics en er is ruim voldoende tijd voor vraag en aanbod.
  • Het elektronisch voorschrift van Voorschrijven tot Afleveren: zowel huisartsen en apothekers nemen deel aan deze sessie. We tonen de uitwisseling van het elektronisch voorschrift tussen een artsen- & apothekerspakket. We bespreken allerlei oplossingen om efficiënter met Recip-e te werken.

Organisatoren van een MFO krijgen voor een sessie €500 subsidie. Daarmee kunnen ze o.m. de zaal, uitnodiging en eigen organisatie financieren. Na indiening van een verslag, kunnen er nog extra vergoedingen voorzien worden (tot €2500). Wil je hierop beroep doen? Bekijk de mogelijkheden hier.

Voor meer informatie over de éénlijn.be-opleidingen, contacteer ons via info@eenlijn.be.

Klik hier voor een overzicht van alle kwaliteitsbevorderende programma’s die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde.

Voor meer info over MFO en de organisatie ervan, klik hier.