Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Meer diabetespatiënten hebben recht op terugbetaalde diabeteseducatie

Vanaf 1 mei hebben patiënten die gevolgd worden via het voortraject diabetes recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen.

Vanaf 1 mei hebben patiënten die gevolgd worden via het pre- of voortraject diabetes (de officiële naam is zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2)’ recht op terugbetaalde educatieverstrekkingen, op voorwaarde dat zij behoren tot de subdoelgroep die tussen 15 en 69 jaar oud is en een cardiovasculaire risicofactor hebben (BMI hoger dan 30 en/of arteriële hypertensie). De educatie moet gebeuren op voorschrift van de huisarts en wordt volledig terugbetaald. Hier is een verwijsbrief te vinden voor diabeteseducatie.

Het nomenclatuurnummer voor dit zorgmodel is dat van de vroegere diabetespas (verstrekking 102852).

De educatieverstrekking zelf kan door diverse zorgverstrekkers verleend worden al naargelang de noden van de patiënt. Diabeteseducatoren kunnen de patiënt informeren over de ziekte en de gewenste aanpassingen aan de levenstijl. Apothekers kunnen de therapietrouw proberen te bevorderen, voedingsdeskundigen geven advies over aangepaste voeding en kinesitherapeuten over lichaamsbeweging. Verpleegkundigen kunnen een follow-upsessie doen thuis en de zelfzorg ondersteunen.

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen de educatie zowel individueel als in groep geven. Kinesitherapeuten geven alleen groepsessies en verpleegkundigen alleen individuele educatie. Een individuele verstrekking educatie duurt een half uur, een groepszitting twee uur.

De patiënt met diabetes heeft recht op maximaal vier educatieverstrekkingen per jaar.

De informatie vindt u ook op de website van het Riziv.