MDO of multidisciplinair overleg

Weet u wat een MDO of multidisciplinair overleg is en hoe het precies allemaal in elkaar zit? De deel-SEL Gent zet alle info op een rijtje in een folder.

Profiel van de patiënt

Patiënten die zwaar (fysiek en/of psychisch) zorgbehoevend zijn met een meervoudige problematiek (een complexe zorgsituatie dus) komen in aanmerking voor een MDO of multidisciplinair overleg. Daarenboven verblijft de patiënt thuis of in een ziekenhuis (maar gaat naar huis) en gaat akkoord met het opstarten van een MDO. Het uitgangspunt is de patiënt zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

Waarom MDO?

Afstemming en organisatie van de zorg is noodzakelijk om de zorgcontinuïteit te garanderen. Het voordeel van een goede afstemming van de zorg is het aanbieden van een optimaal zorgkader, aangepast aan de noden van de patiënt. De betrokken zorg- en hulpverleners krijgen hierdoor een volledig beeld van de patiënt en zijn omgeving.

MDO opstarten

Elke betrokken hulp- en zorgverlener of mantelzorger kan een MDO aanvragen bij de mutualiteit van de patiënt, het OCMW of via een zorgaanbieder die bij de SEL Gent is geregistreerd. In eerste instantie wordt een overlegcoördinator aangesproken. In samenspraak met de overlegcoördinator wordt eerst de noodzaak van het opstarten van een MDO bepaald. Vervolgens neemt de overlegcoördinator contact op met de huisarts en alle betrokken zorg- en hulpverleners voor het inplannen van een overleg.

Verloop van een MDO

Op een MDO wordt de problematiek en de zorgvraag van de patiënt besproken. Zorgdoelen kunnen gedefinieerd worden en taakafspraken kunnen gemaakt worden. De einddoelstelling van een MDO is om tot een gezamenlijke afstemming te komen m.b.t. de totale problematiek van de patiënt.

Tijdens het MDO wordt ook altijd een zorgbemiddelaar aangesteld. Dit is een medewerker uit de eerstelijnsgezondheidszorg die regelmatig contact heeft met de patiënt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opvolgen van de afspraken, gemaakt tijdens het overleg.

De overlegcoördinator maakt na afloop een verslag op en stuurt dit verslag naar alle betrokken partners. De overlegcoördinator is tevens verantwoordelijk voor de administratie rond het MDO.

Honorering

De eerstelijnspartners worden vergoed voor hun aanwezigheid op een MDO. De richtwaarden van een MDO zijn afhankelijk van de plaats van het overleg en worden jaarlijks geïndexeerd. De vergoeding voor een MDO ten huize van de patiënt bedraagt in 2015 47,59€ en de vergoeding voor een MDO niet ten huize van de patiënt 35,70€.

Let op! Een MDO wordt pas vergoed als er minstens 3 professionele eerstelijnspartners aanwezig zijn!

Let op! Per patiënt kunnen maximum 2 MDO’s per jaar vergoed worden. Op minstens één van beide MDO's moet verplicht de huisarts fysiek aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kan er aan niemand een vergoeding worden uitbetaald!

Meer informatie?

De SEL Gent is verantwoordelijk voor de registratie van de MDO’s en de honorering voor aanwezigheid op een MDO.

Meer informatie over het MDO vindt u in bijgevoegde folder of via de website van de SEL Gent. In de folder vindt u ook de overlegcoördinatoren uit regio Gent. 

Voor meer informatie, of voor gedrukte exemplaren van de folder, kan u terecht bij de SEL. De SEL kan u bereiken via info@selgent.be of via 09 225 89 00 en vinden op de Baudelokaai 8 te Gent.