Korte enquête over Mantelzorgbeleid

Heeft uw organisatie een werking in Gent en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent? Dan is deze survey iets voor u.

Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?

Wel, Stad en OCMW Gent willen dit ook. In Gent bestaan er al verschillende organisaties met een aanbod voor mantelzorgers, maar het aanbod is soms erg versnipperd en mantelzorgers vinden niet steeds hun weg hierin. Dit willen we veranderen. Want mantelzorgers zijn onwaarschijnlijk waardevol voor de kwaliteit van leven van mensen met een zorgvraag.

De eerste stap? Zicht krijgen op het aanbod en de noden.

Via deze korte survey van een 10-tal vragen brengen we het ondersteuningsaanbod en de relevante organisaties in kaart. Het is de bedoeling al deze info te bundelen en op basis daarvan met de stakeholders een gezamenlijk actieplan op te maken. Meer info hierover volgt later. Elke deelnemer ontvangt begin volgend jaar een verslag van de bevindingen.

Vul deze korte survey dus zeker in! Zo krijgt u zicht op het aanbod, maakt u uw eigen aanbod bekend en kan u mee richting geven aan het beleid.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhYOgxCdvi56Ami7Bid2a4n5rsqFmZ-6hhiAzAZdjNyKEhvQ/viewform?usp=sf_link

Op dinsdag 29/1 organiseren we ook een netwerkevent over mantelzorg. Interesse in het event of opmerkingen over de survey? Neem gerust contact op met Jakob Decavel (OCMW Gent) via het nummer +32 475 63 04 19 of via e-mail op Jakob.Decavel@ocmw.gent.